MÅL FÖR REGERINGSPERIODEN

 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet för alla. Jämställdhet och jämlikhet är ett av det finländska välfärdssamhällets viktigaste värden och framgångsfaktorer. Feministiska perspektiv behövs i allt politiskt arbete. 

Det feministiska förändringsarbetet måste bedrivas genom lagstiftning för att garantera jämlika förutsättningar för alla, men också genom att förändra strukturer och attityder. Vi vill bli av med begränsande strukturer så att vi får ett samhälle som är rättvist och fritt från diskriminering, våld, rasism och sexism.   

En väl fungerande demokrati förutsätter att makten är jämnt fördelad i samhället. I valprogrammet sätter vi upp mål och åtgärder för att uppnå ett mer jämställt och jämlikt Finland! I vårt program hittar du de mål och åtgärder Svenska Kvinnoförbundet förespråkar för ett mer jämställt och jämlikt land.

Vi är beredda att genomföra de liberala reformer som Finland behöver för att skapa jämlikhet och jämställdhet!