Aktuellt

Ansök till Svenska Kvinnoförbundets utskott - Ansökan är öppen fram till den 22 maj 2023

Ansök till Svenska Kvinnoförbundets utskott!

Svenska Kvinnoförbundets utskott jobbar med att stärka förbundets profil och politik inom olika delområden såsom nationell jämställdhetspolitik, internationellt samarbete, förbundets organisation och ekonomi.

Vi måste stödja ungdomars välbefinnande

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023

Förbättra tillgången till fertilitetsbehandlingar och stöd för ofrivilligt barnlösa

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023

Ett jämställt, starkt och trovärdigt försvar

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023

Ökade resurser för mödra-, familje- och barnavård

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023

Skiftesarbetandes rätt till vård av sjukt barn

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023

Seniorrådgivningar bör bli lagstadgade

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023

Förövaren ska flytta, inte den våldsutsatta. 

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023