Förläng preskriptionstiden för sexuellt antastande som idag är två år

06.09.2020 kl. 21:16
Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2020

Förläng preskriptionstiden för sexuellt antastande som idag är två år

Sexuellt antastande är ett allvarligt brott som begränsar främst kvinnors livsutrymme och påverkar tryggheten negativt. Brottet kan handla om oönskad beröring av intima delar och oönskade kyssar eller att förövaren tvingar offret att röra hen på ett sätt eller ställe som är kränkande.

Sedan september 2014 har sexuellt antastande varit inskrivet i strafflagen under egen brottsrubricering och innebär böter eller fängelse. Under de första tre åren gjordes närmare 400 polisanmälningar om sexuellt antastande i huvudstadsregionen, men av dem väcktes åtal i knappt 20 fall. En orsak till detta är att brotten preskriberas efter två år. Normalt stadgas brottens preskriberingstider i förhållande till den maximala straffpåföljden, som i fråga om sexuellt antastande är sex månaders fängelse.

Sexuellt antastande är kränkande och väcker både skam och rädslor i offret. Särskild de unga är i riskzonen att traumatiseras. Det kan dröja länge för offret att förstå att det som skett är fel och brottsligt. Förövaren kan vara en närstående person. Offret kan t.ex. vara gift med förövaren och därför vänta med att göra en anmälan tills relationen tagit slut. Förövaren kan också exempelvis vara offrets lärare eller tränare så offret väljer att vänta med anmälan tills terminen är slut. Det kan dessutom dröja länge för offret att hitta adekvat social och rättslig hjälp för att hantera sin situation.

Det säger sig självt att det behövs en längre preskriptionstid för sexuellt antastande än bara två år. T.ex. brott mot tjänsteplikt preskriberas först efter fem år, likaså grov ärekränkning och olaga förföljelse, vilka maximalt bestraffas med två års fängelse. I dessa fall är preskriptionstiden 2,5 gånger längre än det maximala straffet.

Även om preskriptionstiden för sexuellt antastande redan nu är längre än så (3,33 gånger det maximala straffet), anser vi att tidsramen måste förlängas ytterligare på grund av riskerna för fördröjd brottsanmälan.
 

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:

  • att den som genom beröring eller på något annat lika allvarligt sätt utsätter en person för en sexuell handling som är ägnad att kränka personens självbestämmanderätt döms för sexuellt antastande.
     
  • att preskriptionstiden för sexuellt antastande förlängs från 2 till 5 år.