Jämnare maktfördelning mellan kvinnor och män inom politiken

25.03.2024 kl. 11:15
Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

I riksdagsvalet 2023 valde man in 108 män och 92 kvinnor, vilket kan klassas som jämställt enligt 40/60-principen för könsrepresentation. Fördelningen av röster på en manlig vs. kvinnlig kandidat föll på jämt 50 procent enligt statistikcentralens uppgifter. Men trots den jämna fördelningen av röster på män och kvinnor är variationen stor inom partierna huruvida en kvinnlig kandidat får röster eller ej.

Då de Gröna och Vänsterförbundet är föregångare i att ställa upp kvinnliga kandidater och även rösta på dem, är det tre partier som utmärker sig som sämst i klassen, dvs. Sannfinländarna, Centern och SFP. Om man inte räknar med Rörelse Nu (som har en riksdagsledamot) är det den svenska riksdagsdagsgruppen som procentuellt består av lägsta antalet kvinnor.

Detta väcker frågor om varför man inte röstar på kvinnor inom SFP. Finns det inte kompetenta kvinnor att nominera inom partiet? Får de samma stöd som männen i sina kampanjer eller är partiet bara så konservativt i sitt tankesätt att man anser att män är mer lämpade som beslutsfattare inom SFP?

Enligt Åsa von Schoultz, professor i allmän statslära vid Helsingfors universitet, är det procentuellt sett minst män som stödjer en kvinnlig kandidat i Sannfinländarna och i SFP. Inom de här partierna är även kvinnorna sämre än medeltalet på att stödja andra kvinnor.

Inom SFP borde man vakna till det här faktumet och göra något åt situationen där en tydlig ojämlikhet råder mellan män och kvinnor i partiet. Att kvinnor och män klarar sig likvärdigt i val i SFP är centralt för partiets framtida konkurrenskraft. Förutsättningen för kvinnlig framgång i val är att det finns starka och erfarna kvinnliga politiker att rösta på inom partiet.

Vi föreslår därför:

- Att SFP gör upp en klart uttalad och ledd strategi för att trygga en jämn maktfördelning mellan kvinnor och män inom politiken.

Svenska Kvinnoförbundet i Kyrkslätt

Förbundsstyrelsens svar:

Ett förslag om att uppgöra en intern jämställdhets- och jämlikhetsstrategi godkändes i februari på SFPs partifullmäktige. Det betyder att partiets jämställdhetsutskott ska utarbeta en strategi med konkreta förslag hur vi kan öka jämlikheten och jämställdheten inom partiet och att den uppdateras regelbundet. Förbundsstyrelsen är nöjd över att saken lyfts fram på flera håll eftersom det på många sätt handlar om grunden till demokrati.

Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse föreslår för årsmötet att Svenska Kvinnoförbundets representanter i partiets jämställdhetsutskott och andra organ arbetar för:

- Att det i SFP:s interna jämställdhets- och jämlikhetsstrategi som ska utarbetas ingår en klart uttalad och ledd strategi för att trygga en jämn maktfördelning mellan kvinnor och män inom politiken.

Årsmötets svar:

Årsmötet beslöt att Svenska Kvinnoförbundets representanter i partiets jämställdhetsutskott och andra organ arbetar för:

- Att det i SFP:s interna jämställdhets- och jämlikhetsstrategi som ska utarbetas ingår en klart uttalad och ledd strategi med målsättningar som följs upp för att trygga en jämn maktfördelning mellan kvinnor och män inom politiken.