Resolution från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

25.03.2024 kl. 11:19
EU-valet närmar sig och det är ett ödesval för EU:s framtid och för jämställdheten, demokratin, freden och klimatet.

I ett allt mer polariserat och bakåtsträvande Europa behövs liberala röster för frihet, rättsstaten och mänskliga rättigheter. Svenska Kvinnoförbundet uppmanar alla att rösta i valet och stöda en liberal kandidat.

Svenska Kvinnoförbundet har lanserat sitt EU-valprogram Ett jämställt Europa. Svenska Kvinnoförbundet vill ha ett Europa där kvinnor och flickor befrias från alla former av förtryck och utnyttjande. Det är avgörande att kvinnors och flickors rättigheter sätts i centrum för den europeiska politiken.

För att demokrati ska förverkligas på bästa sätt, behövs mångfald inom politikens alla nivåer. Svenska Kvinnoförbundet uppmuntrar alla kvinnor till att aktivt ta plats inom politiken, stå upp för varandra och att både ställa upp i val och engagera sig i andra kvinnors valkampanjer.

Därtill är det av yttersta vikt att det finns strukturer, konkreta planer och åtgärder för att främja kvinnor i politiken. För att  nå jämställdhet och lika framgång i val krävs aktivt arbete också av män.

Hatretoriken riktad mot kvinnliga politiker och minoriteter är ett stort hot mot demokratin. Svenska Kvinnoförbundet kräver konkreta åtgärder för att stödja dem som utsätts för påhopp. 

Rasismen är utbredd i Finland. Det rimmar synnerligen illa med att Finland igen har utsetts till världens lyckligaste land. Svenska Kvinnoförbundet fördömer rasism, och välkomnar en fortsatt samhällsdebatt om privilegium, jämlikhet och rättvisa.

För att nå framgång i arbetet mot rasism krävs en ökad medvetenhet om de utmaningar som många människor i samhället står inför på grund av deras hudfärg eller etniska bakgrund. Dessutom är det avgörande att det antirasistiska arbetet är inkluderande och att det skapas verkliga förutsättningar för att alla ska kunna göra sin röst hörd.