Förbättra tillgången till fertilitetsbehandlingar och stöd för ofrivilligt barnlösa

25.03.2024 kl. 11:20
Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse föreslår för årsmötet att proposition 2 till årsmötet 2023 om tillgången till fertilitetsbehandlingar och stöd för ofrivilligt barnlösa kompletteras med följande:

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet jobbar för:

- Att fertilitetsbehandlingar som har påbörjats på den privata sidan ska kunna fortsätta på den offentliga sidan, genom att möjliggöra överföring av embryon från den privata till den offentliga sidan. 

Årsmötets beslut:

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet jobbar för:

- Att fertilitetsbehandlingar som har påbörjats på den privata sidan ska kunna fortsätta på den offentliga sidan, genom att möjliggöra överföring av embryon från den privata till den offentliga sidan.