Kriminalisering av sexköp minskar på efterfrågan och människohandel

14.08.2014 kl. 11:32
Pressmeddelande 14.8.2014

Kriminaliseringen av sexköp fungerar – det här konstaterar en ny, oberoende utvärdering av den norska sexköpslagen som infördes år 2009. Tidigare studier har visat att det svenska sexköpsförbudet har minskat omfattningen av prostitution i Sverige.

- En kriminalisering av sexköp minskar på efterfrågan. När efterfrågan minskar, kommer färre kvinnor in i prostitution och färre flickor och kvinnor blir offer för människohandel, konstaterar Svenska Kvinnoförbundets ordförande Carola Sundqvist som förespråkar att ett totalförbud mot sexköp införs även i Finland.

Den tvärvetenskapliga utvärderingen av den norska sexköpslagen har gjorts av det oberoende forskningsinstitutet Vista Analyse på uppdrag av den norska regeringen. Den norska forskargruppen uppskattar att dagens prostitutionsmarknad skulle ha varit cirka 15 procent större än marknaden var år 2008 och cirka 45 procent större än den verkliga marknaden idag. Rapporten hittade inte heller några belägg för mer våld mot prostituerade efter att förbudet mot sexköp trädde i kraft.

Efterfrågan på att kunna köpa en kvinnas kropp för sina sexuella behov gör att kvinnor säljs som sexslavar till prostitution i Europa. Majoriteten av de prostituerade inom EU kommer från fattigare länder. Bland de prostituerade som kommer från ett EU-land finns det en överrepresentation av etniska minoriteter. Sexköp utnyttjar således flera former av ojämlikhet.

- Jag hoppas att den norska utvärderingen av sexköpslagen kommer att signalera till beslutsfattarna i Finland att ett totalförbud är det effektivaste sättet att bekämpa all slags utnyttjande av människor i prostitution, säger Sundqvist.

Kriminaliseringen av sexköp är ett effektivt sätt att förebygga människohandel för sexuellt utnyttjande. Finland har förbundit sig att vidta nödvändiga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att bekämpa alla former av våld mot kvinnor, handel med kvinnor och utnyttjande av kvinnoprostitution.

- Samtidigt som vi bör sätta fokus på efterfrågan är det väldigt viktigt att utveckla exit-strategier och verkliga alternativ för personer som vill lämna prostitutionen. Dessutom behövs det satsningar på att förebygga att unga hamnar i prostitution, betonar Sundqvist.

För mera information:
Förbundsordförande Carola Sundqvist +358 (0)44-281 48 54
carola.sundqvist@kvinnoforbundet.fi 

Petra Qvist-Hämäläinen