European Equal Pay Day

12.03.2014 kl. 13:25
Insändare på European Equal Pay Day 12.3.2014

Insändare på European Equal Pay Day 12.3.2014 i Vasabladet, Österbottens tidning, Åbo Underrättelse, Västra Nyland och Borgåbladet

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Finland är bland de största i EU-länderna. Enligt nya siffror som EU-kommissionen rapporterade om i slutet av februari är löneskillnaden mellan kvinnor och män i Finland ungefär 19 procent. I medeltal är kvinnornas inkomster i hela EU 16,4 procent lägre än mäns inkomster.

Kvinnor – oberoende av vilket land de lever i – får inte samma löner som män. European Equal Pay Day påminner oss om de dagar som kvinnor har arbetat ”gratis” sedan den första januari. Equal Pay Day markerar alltså det antal extra dagar i det nya året som kvinnor måste arbeta för att nå upp till samma summa som män förtjänade under föregående år. I år infaller dagen den 12 mars.

European Equal Pay Day påminner oss om de ojämlika löneförhållanden som kvinnor fortfarande möter på arbetsmarknaden. Några orsaker till löneskillnaderna mellan kvinnor och män är att typiska kvinnodominerade branschers arbete underskattas, kvinnor arbetar oftare deltid, kvinnor har flera avbrott i sina karriärer på grund av familjeledigheter än män och det existerar fortfarande ett könsrollstänkande inom yrkesliv och yrkesval.

Principen om lika lön för lika arbete har funnits med i EU-fördraget sedan 1957. Det är hög tid att det här blir verklighet i alla EU-länder, även i Finland.

I Finland finns ett likalönsprogram, vars huvudsakliga mål är att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män till 15 procent före utgången av år 2015. Tiden går. Det är inte långt kvar till 2015, och vi är inte ens nära målet. Ett mål som dessutom inte känns alltför positivt, en löneskillnad på 15 procent är även det alldeles för mycket. Vi nöjer oss inte med ett mål som signalerar att det är okej då kvinnors löner har nått upp till 85 procent av mäns löner.

Det behövs starkare insatser mot lönegapet. Det är dags för högre löner och bättre arbetsvillkor för kvinnor. Finland kan göra mer. Vi kan införa en mer delad föräldraledighet, och vi kan se till att unga kvinnor erbjuds mer än tidsbundna arbetsavtal och deltidsjobb på arbetsmarknaden. Lönejämställdhet är en jämställdhetsfråga och en viktig samhällsfråga.


Carola Sundqvist, Svenska Kvinnoförbundet, ordförande

Anna Jungner-Nordgren, vice ordförande

Tanja Ljungqvist, vice ordförande

Yvonne Vestberg Heino, vice ordförande

Petra Qvist-Hämäläinen