Carola Sundqvist: De stora förändringsförslagen i familjeledighetssystemet saknas ännu

12.09.2013 kl. 15:45
Pressmeddelande 12.9.2013

Regeringens aktuella förslag om att dela på hemvårdsstödet jämnt mellan mammorna och papporna är ett litet steg i rätt riktning, säger Svenska Kvinnoförbundets förbundsordförande Carola Sundqvist. Jag hoppas givetvis att detta skall leda till ett mer jämställt ansvar för barnen och hushållet i familjerna men jag befarar dock att det kommer att vara en ekonomisk omöjlighet i många familjer för pappan att stanna hemma. Tyvärr är det fortfarande så att männen i genomsnitt har större lön än kvinnorna vilket i kombination med att hemvårdsstödet inte är inkomstbaserat inte skulle ha önskad effekt.

- Allt för stort fokus sätts nu på debatten kring hemvårdsstödet medan den stora förändringen skulle behöva göras i föräldraledighetssystemet. Det behövs ytterligare utveckling av hela familjeledighetssystemet för att komma åt den ojämställda fördelningen av föräldraledigheterna samt för att förbättra småbarnsmammornas ställning på arbetsmarknaden.

Svenska Kvinnoförbundet lyfter fortfarande fram 6+6+6 modellen som den bästa lösningen både för familjerna och för samhället som helhet. Enligt den skulle vardera föräldern kunna stanna hemma med barnet i sex månader i valfri ordningsföljd. Dessutom skulle föräldrarna valfritt kunna dela på sex månader. Ledigheterna skulle kunna tas ut i den ordningsföljd som passar familjerna bäst. Enligt Kvinnoförbundet skulle denna ledighet vara inkomstbunden vilket skulle uppmuntra papporna att stanna hemma med barnen i större utsträckning än för tillfället.

- Jag förstår att regeringens förslag om att öronmärka hälften av hemvårdsstödet väcker starka känslor. Regeringens beslut påverkar direkt många familjers vardag i planeringen av familjens ekonomi och barnens bästa, säger Sundqvist.

Sundqvist utgår dock från att regeringen i sina fortsatta förhandlingar om hemvårdsstödet givetvis tar i beaktande alla barnfamiljer som befinner sig en speciellt utsatt situation. Det är viktigt att även i fortsättningen tillgodose t.ex. ensamförsörjarnas behov. För invandrarfamiljer behöver man även tänka på vikten av en lyckad integrering i samhället och alla barns rätt till en likvärdig start i livet.

Mera information:?
Carola Sundqvist, ordförande för Svenska Kvinnoförbundet?
tfn: 044-281 48 54

Petra Qvist-Hämäläinen