Bild på Finlands riksdagshus

Svenska Kvinnoförbundet: Nu behövs konkreta åtgärder!

01.09.2023 kl. 17:08
Regeringens meddelande mot rasism och diskriminering är en viktig signal för nolltolerans mot rasism i Finland. Svenska Kvinnoförbundet ser det viktigt att regeringen har förbundit sig att aktivt motarbeta rasism i samhället.

Meddelandet som innehåller 23 konkreta åtgärdspunkter utlovar bland annat att en kampanj mot rasism inleds under ledning av statsrådets kansli, att ett utvecklingsprogram för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor som ska omfatta hela utbildningssystemet inleds och att regeringen årligen ska göra en genomgång av de rekommendationer som Finland har fått av internationella organ som övervakar människorättsliga frågor. Nu vill vi se att de konkreta åtgärderna verkställs!

Samtidigt kvarstår faktum att särskilt skrivningarna om den humanitära invandringen i regeringsprogrammet står i strid med Svenska Kvinnoförbundets värderingar och människosyn. Många av de människorättsfrågor som Svenska Kvinnoförbundet driver behöver fortfarande sina förespråkare för ett jämlikt samhälle utan strukturell diskriminering.

Svenska Kvinnoförbundet arbetar för att:

• Finland ska ta sitt ansvar för människor på flykt och höja flyktingkvoten.

• Humanitärt skydd som grund för uppehållstillstånd ska återinföras.

• Flyktingar ska ges möjligheter till arbete och studier.

• Det rättsliga skyddet för asylsökande säkras och familjeåterförening underlättas.

• Papperslösa ska garanteras grundläggande skydd och tillgång till icke-brådskande hälsovård.

Petra Qvist-Hämäläinen