Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm på riksdagshusets trappa

Anita Westerholm: Trygga papperslösas rätt till hälso- och sjukvård!

28.09.2023 kl. 13:43
Rätten till hälso- och sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet. Papperslösa människor har samma människovärde och ska ha rätt till hälsa som alla andra, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm.

- Papperslösa har ofta hamnat i en utsatt situation när de har sökt förutsättningar för ett värdigt liv genom att flytta från ett land till ett annat. Vi har en skyldighet att trygga deras grundläggande mänskliga friheter och rättigheter. Hit hör rätten till hälso- och sjukvårdstjänster, inkluderande icke-brådskande tjänster, säger Westerholm.   

Westerholm, som är fullmäktigeledamot i Västra Nylands välfärdsområde, har tisdagen den 26 september lämnat in en motion till välfärdsområdet för att trygga papperslösa personers rätt till nödvändiga hälso- och sjukvårdstjänster. 

- Jag gläder mig åt att motionen fick ett brett understöd av fullmäktigeledamöterna i välfärdsområdet. Jag hoppas att alla välfärdsområden, oberoende av eventuella lagändringar, fortsätter att trygga hälso- och sjukvårdstjänsterna i enlighet med den lag som trädde i kraft i början av det här året, säger Westerholm. 

Genom en lagändring som trädde i kraft i början av januari 2023 har papperslösa personer och personer i en ställning som kan liknas vid att vara papperslös även rätt till nödvändiga icke-brådskande hälso- och sjukvårdstjänster. 

- Det här behöver vi fortsätta med i välfärdsområdena. Det innebär till exempel att papperslösa även framöver tryggas rätt till vård i samband med graviditet och förlossning, rådgivningstjänster samt tillgång till tjänster och vård i anslutning till avbrytande av graviditet, säger Westerholm.

Vidare innebär förslaget att minderåriga papperslösa fortsättningsvis ska ha rätt till hälso- och sjukvårdstjänster i samma omfattning som minderåriga med hemkommun i Finland.

- I välfärdsområdena bör vi visa på familje- och barnvänlighet för den här gruppen av sårbara människor genom att säkerställa akut och annan nödvändig vård för papperslösa som är gravida och föder barn på nuvarande nivå. Alla minderåriga har rätt till en trygg och säker uppväxt och utveckling, behandling och rehabilitering av sjukdomar eller funktionsnedsättning. Det här kräver bland annat FN:s konvention om barnets rättigheter, påminner Westerholm.

För tilläggsinformation:  
Anita Westerholm 
Förbundsordförande 
044-055 7565

Petra Qvist-Hämäläinen