Namn
Anna Jungner-Nordgren
Kontaktuppgifter (sve)

Förbundsordförande

040-508 1444

anna.jungner-nordgren(a)kvinnoforbundet.fi

Yhteystiedot (fi)

Puheenjohtaja

040-508 1444

anna.jungner-nordgren(a)kvinnoforbundet.fi

Created
06.04.2017
Published
1