Beslut

Jämnare maktfördelning mellan kvinnor och män inom politiken

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Jämställd fördelning av pensionsgrundande inkomst under familjeledighet

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Hushållsavdrag

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte

Kvinnan kan inte behandlas som ett undantag inom medicin

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Möteslokaler för hälsofrämjande verksamhet

Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Slopa inkomstgränsen för sjukpensionärer som får garantipension

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Lagstadgade skolcoacher i alla skolor

Motion 9 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Vi måste stödja ungdomars välbefinnande

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023