Beslut

Psykiskt våld måste kriminaliseras tydligt i lagstiftningen

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Ett amningsvänligt arbetsliv

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Förbättra tillgången till fertilitetsbehandlingar och stöd för ofrivilligt barnlösa

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Vi måste stödja ungdomars välbefinnande

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023

Förbättra tillgången till fertilitetsbehandlingar och stöd för ofrivilligt barnlösa

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023

Ett jämställt, starkt och trovärdigt försvar

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023

Beskattning 

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2022

Självbestämmanderätten och jämlikhet ska säkerställas i steriliseringslagen  

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2022

Psykiskt stöd bör erbjudas efter missfall 

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2022