Nordiska Rådets president Britt Lundberg: Jämställdhet i Norden är inte avslutat arbete

18.03.2017 kl. 17:41
- De nordiska länderna är alltid i topp när det gäller jämställdhet i internationella studier. Men det finns fortfarande utmaningar, så som könssegregering på arbetsmarknaden och våld i hemmet, sade Lundberg.
Pressmeddelande 18.3.2017

Nordiska Rådets president Britt Lundberg: Jämställdhet i Norden är inte avslutat arbete

Nordiska Rådets president Britt Lundberg deltog som talare i Svenska Kvinnoförbundets 110-årsjubileumsseminarium i Vasa. Lundberg belyste jämställdhet ur ett nordiskt och globalt perspektiv och poängterade att det självständiga Finland är en självklar del av det nordiska samarbetet. Hon underströk det nordiska lagstiftningssamarbetets avgörande roll för kvinnornas frigörelse och ställning.

- Tack vare samarbetet togs ett viktigt steg mot den jämställda välfärden som idag är ett klart nordiskt särdrag och varumärke i världen, sade Lundberg.

Den nordiska välfärdsmodellen bygger på grundläggande värden som demokrati, frihet, rättvisa, tolerans, mångfald och i synnerhet jämställdhet och lika behandling. Lika möjligheter för kvinnor och män är en grundläggande mänsklig rättighet och jämställdheten har varit och fortsätter vara en förutsättning för social och ekonomisk framgång i Norden. Nordisk jämställdhet är dock mer än bara ett positivt varumärke.

- De nordiska länderna är alltid i topp när det gäller jämställdhet i internationella studier. Men det finns fortfarande utmaningar, så som könssegregering på arbetsmarknaden och våld i hemmet, sade Lundberg.

Lundberg lyfte också upp den traditionella mansrollen och de problem den vållar för jämställdheten. I Norden har man i allt större utsträckning börjat diskutera maskulinitetsroller. Hurdan ska man vara som man? Vad betyder maskulinitetsnormer i förhållande till våld?

- WHO räknar med att ca 95 procent av allt våld i världen utförs av män i krig och fred. Män är mest utsatta för våld också men av andra män på offentliga platser. Vad beror detta på? Vi behöver fokusera mera på män och maskulinitet och hur detta påverkar förhållandet kvinnor och män, makt och representation. Män och pojkar ska engageras i jämställdhetsarbetet men de ska också ta ett eget ansvar.

Avslutningsvis betonade Lundberg kvinnorörelsernas betydelse för främjande av jämställdhet:

- Även om vi har kommit ganska långt i Norden, får vi inte glömma att fortsätta att kämpa. Så fort vi är nöjda och slappnar av så riskerar utvecklingen att glida bakåt. Jämställdhet eller ojämställdhet skapas inte av någon annan någon annanstans utan det gör du och jag varje stund i det vi väljer att säga eller inte säga, göra eller inte göra.