Blogg

På Kvinnoförbundets blogg publicerar vi inlägg som tangerar allt mellan himmel och jord i temaspåren jämställdhet och feminism, ibland skrivna av kvinnoförbundare, ibland av andra. Åsikter och perspektiv i bloggtexterna är skribenternas egna, inte förbundets.

 

2017 – ett år av feministisk kraft

Vi kommer att jobba hårt för att lyfta jämställdheten på agendan och visa att det är ett av de viktigaste perspektiven i landskapsvalet, skriver Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Tiina Kujala.Läs mera »
Tiina Kujala
31.12.2017 kl. 00:00

Jungner-Nordgren: Bra att Torvalds tar ställning för jämställdhet

- Den största fördelen med den livliga diskussionen om sexuella trakasserier är att från och med nu behöver inte en enda kvinna längre säga "Gör ingenting". Jag tror att höstens initiativ mot sexuella trakasserier och övergrepp kommer att medföra verklig förändring, säger Torvalds.Läs mera »
14.12.2017 kl. 15:52

Svenska Kvinnoförbundet: Backgren fortsätter som ordförande för Österbottens jämställdhetsgrupp

Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ann-Sofi Backgren har återvalts till ordförande för Österbottens jämställdhetsgrupp av landskapsstyrelsen. Gruppens syfte är att främja jämlikhet mellan könen i landskapet Österbotten.Läs mera »
14.12.2017 kl. 12:52

Jungner-Nordgren: Dags för samtyckeslagstiftning

- En samtyckeslagstiftning skulle kanske inte lösa alla problem men kunde vara ett viktigt steg för att komma åt sexualbrott och stärka individens rätt till kroppslig och sexuell integritet, säger Jungner-Nordgren.Läs mera »
12.12.2017 kl. 13:25

"Det är viktigt att unga engagerar sig i samhället på alla plan för att skapa en ännu bättre framtid"

Finlands 100-åriga självständighet till ära har Kvinnoförbundet fått träffa Britha Antila, tidigare aktiv kvinnoförbundare och Lotta. Läs mera »
Agneta Udd-Saarela
06.12.2017 kl. 08:00

Svenska Kvinnoförbundet: Det sexuella våldet måste få ett slut en gång för alla

Vi måste bryta tystnadskulturen som finns, kvinnor måste ges utrymme att dela sina erfarenheter och vi måste få ett slut på de sexuella trakasserierna och det sexuella våldet - en gång för alla.Läs mera »
29.11.2017 kl. 11:14

Jungner-Nordgren: Barn måste få leva ett liv fritt från våld

Våld i hemmet är inte bara en fråga om en partners (ofta en kvinnas) otrygghet – barn utsätts också, och det är samhällets plikt att i alla hänseenden värna om deras trygghet, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.Läs mera »
20.11.2017 kl. 13:38

”Vi får inte tröttna, vi måste hålla ut”

Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ann-Sofi Backgren skildrar jämställdhetskampen i Finland genom en historisk lins. Framgångarna har varit många, men arbetet för ett jämställt samhälle måste fortsätta.Läs mera »
Ann-Sofi Backgren
17.11.2017 kl. 10:25

Månadens kvinnoförbundare: Mari-Ann Esch

Svenska Kvinnoförbundet i Närpes presenterar Mari-Ann Esch, månadens kvinnoförbundare i november.Läs mera »
01.11.2017 kl. 09:00

Jungner-Nordgren: Lönegapet måste överbryggas!

Så länge vi inte har ett system som sporrar till ett mer jämställt föräldraskap är det kvinnorna i det här samhället som betalar. På prislappen står det bl.a. lägre lönenivå än männen och i slutändan även mindre pension, säger Jungner-Nordgren.Läs mera »
31.10.2017 kl. 14:05

En feministisk framtid är en ljus framtid

#metoo-kampanjen visar att ingen kvinna är vaccinerad mot epidemin av sexuella trakasserier, skriver förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren i Svenska Kvinnoförbundets blogg.Läs mera »
Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
23.10.2017 kl. 15:33

Jungner-Nordgren: Det könsbaserade näthatet är ett demokratiproblem

Vi behöver ändra hatbrottslagstiftningen i Finland för att råda bot på ett av vår tids största demokratiproblem: näthat. Denna problematik drabbar särskilt kvinnor, både i det offentliga och privata.Läs mera »
25.09.2017 kl. 11:36

Debattartikel: Kön måste införas som grund i lagstiftningen för hatbrott

Studier ur ett intersektionellt perspektiv ger vid handen att en ännu mer utsatt grupp är unga kvinnor med minoritetsbakgrund.Läs mera »
18.09.2017 kl. 14:00

Jungner-Nordgren: 6+6+6-modellen ökar föräldrarnas valfrihet

Dagens familjepolitiska modell är en halvmesyr som inte fungerar: papporna har inte stannat hemma längre och huvudansvaret för vård av barn faller fortsättningsvis på mamman, säger Jungner-Nordgren.Läs mera »
18.09.2017 kl. 12:17

Jungner-Nordgren: SFP:s ställningstagande för feminism är glädjande

- För Kvinnoförbundet är feminism en självklar och samtidigt odramatisk term. Feminism handlar om jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter – det är inte svårare än så, säger Jungner-Nordgren.Läs mera »
11.06.2017 kl. 12:38

Backgren: Landskapsreformen är en jämställdhetsfråga

Reformen är också i allra högsta grad en viktig jämställdhetsfråga, säger Backgren. Hittills har könskonsekvensbedömningen lyst med sin frånvaro i reformarbetet. Den offentliga sektorn är klart kvinnodominerad vilket betyder att reformens utfall till största del påverkar kvinnors inkomstmöjligheter och framtidsutsikter. Bolag berörs inte av reglerna för könskvotering vilket kan komma att ha följder för könsfördelningen.Läs mera »
10.06.2017 kl. 14:34

Vänstern ska inte ha monopol på ordet feminism

För mig handlar feminism om friheten att bli betraktad och bedömd som den människa du är, inte utifrån vilket kön du har. Feminism är att stå upp upp för könsmångfald, för alla dem som identifierar sig som varken man eller kvinna. Feminism för mig är att stå upp för sexuella minoriteter, att arbeta för ett rättvist och jämlikt samhälle fritt från alla former av diskriminering, vare sig den grundar sig på kön, sexualitet, ålder, funktionshinder, etnicitet, språk, religion.Läs mera »
10.06.2017 kl. 14:05

Situationen gällande förlossningssjukhusen är ohållbar

Svenska Kvinnoförbundet anser att situationen gällande förlossningssjukhusen inom Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) är ohållbar.Läs mera »
30.05.2017 kl. 16:07

Unken kvinnosyn dikterar regeringens jämställdhetspolitik

Det är oacceptabelt att Sannfinländarna ska få agera bromskloss i den feministiska politikens utveckling i Finland. Vakna, regeringen! Året är faktiskt 2017, säger Jungner-Nordgren.Läs mera »
26.04.2017 kl. 11:06

Rättssäkerhet och mänskliga rättigheter åsidosätts i regeringens flyktingpolitik

Motion 10 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017Läs mera »
07.04.2017 kl. 14:10

Hur havande föräldrar kan förbereda sig för den numera långa resan till BB

Motion 9 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017Läs mera »
07.04.2017 kl. 14:08

Inför ordet feminism i partiets kommunikation

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017Läs mera »
07.04.2017 kl. 14:05

Jämställdhetskonsekvensbedömning skall bli en självklarhet i transportplanering

Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017Läs mera »
07.04.2017 kl. 14:03

Digital hälsa och försiktighetsprincipen

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017Läs mera »
07.04.2017 kl. 13:56

Integrera mera! – Ett nytt synsätt på jämlikhet i vårdapparaten

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017Läs mera »
07.04.2017 kl. 13:54

Omhändertagna barns målsman

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017Läs mera »
07.04.2017 kl. 13:53

Stoppa hatretoriken!

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017Läs mera »
07.04.2017 kl. 13:50

Reformerna är en jämställdhetsfråga

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017Läs mera »
07.04.2017 kl. 13:48

Mentalvården måste fylla tidens krav

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017Läs mera »
07.04.2017 kl. 13:46

Ny flaggdag: Edith Södergran och multikulturalismens dag

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017Läs mera »
07.04.2017 kl. 13:39

Föräldralediga bör inte straffas ekonomiskt för deltagande i kommunalpolitiken

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017Läs mera »
07.04.2017 kl. 13:37

Familjepolitisk helhetsreform

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017Läs mera »
07.04.2017 kl. 11:40

Anna Luhtasela ny ordförande för Svenska Kvinnoförbundet i Karisnejden

Efter några års paus är Svenska Kvinnoförbundet i Karisnejden igång igen med en ny styrelse som leds av Anna Luhtasela. Läs mera »
06.04.2017 kl. 13:44

von Kraemer: Ta också med invandrarkvinnorna i planeringen i kommunerna

- Idag då vi globalt uppmärksammar internationella dagen mot rasism är det viktigt att komma ihåg hur vi kan och bör arbeta kring dessa frågor på det lokala planet. Då en kommun planerar och bygger upp sina strukturer för integration av asylsökande och invandrare, är det viktigt att låta både kvinnor och män med flykting- eller annan invandrarbakgrund ta del i processen, säger von Kraemer.Läs mera »
21.03.2017 kl. 13:34

Resolution från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017

Jämställdhet är en färskvara. Det räcker inte med att kommuner och landskap har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet eller att det i kommunen finns en jämställdhetsplan. Dessa utgör en grund för jämställdhetsarbetet, men det krävs också kontinuerligt arbete och uppföljning.Läs mera »
19.03.2017 kl. 14:07

Kvinnoförbundet återvalde Anna Jungner-Nordgren till ordförande

- Finland ska vara en del av ett jämställt och starkt Norden som sätter exempel för övriga Europa och som är av yttersta vikt i motverkandet av de antifeministiska och rentav kvinnofientliga vindarna som sveper över världen, säger Jungner-Nordgren.Läs mera »
19.03.2017 kl. 13:46

Nordiska Rådets president Britt Lundberg: Jämställdhet i Norden är inte avslutat arbete

- De nordiska länderna är alltid i topp när det gäller jämställdhet i internationella studier. Men det finns fortfarande utmaningar, så som könssegregering på arbetsmarknaden och våld i hemmet, sade Lundberg.Läs mera »
18.03.2017 kl. 17:41

Ljungqvist: Utbildningen viktig för främjande av jämställdhet i kommunen

- Samhällsförändring är dock alltid en fråga om långa processer som tar tid. Ännu idag är till exempel elevernas studieval efter grundskolan i hög grad könsbundna. Här är både daghem och skola i en nyckelroll för att i god tid bryta de strukturer som styr flickor och pojkar till olika utbildnings- och yrkessektorer, säger Ljungqvist.Läs mera »
14.03.2017 kl. 11:27

Kvinnoförbundet lanserar kommunalvalsprogram: Rösta med hjärtat

- Det är många med oss som vill vända samhällsutvecklingen i en mer positiv riktning. Här vill Svenska Kvinnoförbundet vara en framträdande kraft och föra fram kandidater som i det kommunala beslutsfattandet jobbar utgående från humana värderingar, säger Anna Jungner-Nordgren.Läs mera »
10.02.2017 kl. 16:13

Jungner-Nordgren ställer upp för omval

- Jag är redo att kavla upp ärmarna ännu högre och att som ordförande för Svenska Kvinnoförbundet fortsätta arbeta för viktiga frågor, som t.ex. en familjepolitisk helhetsreform, en human asylpolitik och avskaffandet av våld mot kvinnor.Läs mera »
02.02.2017 kl. 13:57

Kvinnor behövs i kommunalt beslutsfattande

Vi behöver beslutsfattare som lyfter jämställdhetsfrågor på agendan i kommunerna och som främjar att jämställdhetsperspektiv integreras i allt beslutsfattande. Både kvinnors och mäns sakkunskap är viktig för att skapa de nya framtida kommunerna med dess service till lokalsamhället.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
20.01.2017 kl. 12:53

Kvinnor behövs på kandidatlistorna

Det är bara om vi hjälps åt att bära ansvar, många tillsammans, som vi når goda resultat, hemma och i samhället. Det är inte rättvist att bara några få ska dra alla kvinnors lass i kommunalpolitiken, och det blir svårt att få kvinnorepresentanter på alla ställen där det borde finnas. Våga vara med och påverka, även om du inte är expert.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
18.01.2017 kl. 12:20