Jämställdhetskonsekvensbedömning skall bli en självklarhet i transportplanering

07.04.2017 kl. 14:03
Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte vill att förbundet arbetar för:

  • att göra beslutsfattare på lokal och nationell nivå medvetna om behovet av jämställdhetskonsekvensbedömning i planering av vägar, transporter och kollektivtrafik samt regelverk som berör dessa
  • att den sociala tryggheten för användare av kollektivtrafik lyfts upp som en särskild faktor åtskild från teknisk trafiksäkerhet
  • att medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.