Blogg

På Kvinnoförbundets blogg publicerar vi inlägg som tangerar allt mellan himmel och jord i temaspåren jämställdhet och feminism, ibland skrivna av kvinnoförbundare, ibland av andra. Åsikter och perspektiv i bloggtexterna är skribenternas egna, inte förbundets.

 

Jämnare maktfördelning mellan kvinnor och män inom politiken

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 11:15

Samhället bör stöda delat föräldraskap i familjer med växelvisboende barn

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöteLäs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 11:11

Jämställd fördelning av pensionsgrundande inkomst under familjeledighet

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 11:07

Åtgärder behövs för att få ett slut på hatprat, hatretorik och riktade trakasserier

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 11:01

Hushållsavdrag

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöteLäs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 10:59

Kvinnan kan inte behandlas som ett undantag inom medicin

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 10:55

Möteslokaler för hälsofrämjande verksamhet

Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 10:52

Slopa inkomstgränsen för sjukpensionärer som får garantipension

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 10:49

Lagstadgade skolcoacher i alla skolor

Motion 9 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 10:37

Vi måste stödja ungdomars välbefinnande

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 14:30

Förbättra tillgången till fertilitetsbehandlingar och stöd för ofrivilligt barnlösa

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 14:25

Ett jämställt, starkt och trovärdigt försvar

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 14:20

Ökade resurser för mödra-, familje- och barnavård

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 14:15

Skiftesarbetandes rätt till vård av sjukt barn

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 14:10

Seniorrådgivningar bör bli lagstadgade

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 14:00

Åtgärder för att förbättra välmående hos flickor och kvinnor med neuropsykiatriska symptom (ADHD/ADD)

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 13:55

Förövaren ska flytta, inte den våldsutsatta. 

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 13:50

En kvalitativ förlossningsvård med föderskan i centrum för vårdstigen 

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 13:40

Föråldrade normer inom sjukvården skrämmer iväg nya generationer 

Motion 9 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 13:35

Utöka möjligheten till regelbunden screening av bröstcancer med komplett teknisk utrustning 

Motion 10 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 13:30

Invandrarkvinnornas väg in i arbetslivet måste förbättras 

Motion 11 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 13:25

Alla rekryter har rätt till en trygg militärtjänstgöring! 

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2022Läs mera »
25.04.2022 kl. 11:02

Förebyggande av våld i nära relationer inom de nya välfärdsområdena 

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2022Läs mera »
25.04.2022 kl. 11:01

Beskattning 

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2022Läs mera »
25.04.2022 kl. 10:59

Information om familjepensionsreformen 

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2022Läs mera »
25.04.2022 kl. 10:55

Vård av barnbarn 

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2022Läs mera »
25.04.2022 kl. 10:49

Sedlighetssårande marknadsföring 

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2022Läs mera »
25.04.2022 kl. 10:44

Självbestämmanderätten och jämlikhet ska säkerställas i steriliseringslagen  

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2022Läs mera »
25.04.2022 kl. 10:42

Gratis mensskydd 

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2021Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.03.2021 kl. 12:35

Anonym rekrytering i kommunerna främjar rättvisa och jämställdhet

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2021Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.03.2021 kl. 12:32

Yrkeskläder för anställda inom småbarnspedagogiken

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöteLäs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.03.2021 kl. 12:29

Behåll hemvårdsstödet

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2021Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.03.2021 kl. 12:26

Tillräckliga resurser för att möta behovet av vård för psykisk ohälsa

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöteLäs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.03.2021 kl. 12:22

Rätten att föda på svenska

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2021Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.03.2021 kl. 12:10

Svenska Kvinnoförbundets vision 2030

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2020Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
06.09.2020 kl. 21:26

Rättvis adresshantering vid skilsmässa

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2020Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
06.09.2020 kl. 21:21

Förbättra situationen på svenskspråkiga daghem

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2020Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
06.09.2020 kl. 21:18

Förläng preskriptionstiden för sexuellt antastande som idag är två år

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2020Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
06.09.2020 kl. 21:16

Medaljen Alma Skog ska finnas också i guld

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2020Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
06.09.2020 kl. 21:12

Papa-provtagning så smärtfritt som möjligt

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
24.03.2019 kl. 19:45

Införande av rutinmässig muntlig fråga om upplevelse av våld

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
24.03.2019 kl. 19:42

Sexualfostrare till varje skola

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
24.03.2019 kl. 19:39

Hantering av elektroniskt bildmaterial inom social- och hälsovårdstjänster

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
24.03.2019 kl. 19:36

Avgift inom småbarnspedagogik

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
24.03.2019 kl. 19:33

Barnvänliga kommuner enligt UNICEFs modell

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019 Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
24.03.2019 kl. 19:30

Förbjud kvinnlig könsstympning i lag

Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
24.03.2019 kl. 19:26

Dags för resurser, inte nedskärningar, för förlossningsvården

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
24.03.2019 kl. 19:20

Mobil- och WiFi-fri grundskola

Motion 9 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
24.03.2019 kl. 19:17

Mer feminism i vår utrikes- och säkerhetspolitik - trygghet som global rättighet

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018Läs mera »
27.03.2018 kl. 12:55

Sex ska vara frivilligt

Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018Läs mera »
27.03.2018 kl. 12:52

Möjlighet till suppleant under Svenska Kvinnoförbundets årsmöte

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018Läs mera »
27.03.2018 kl. 12:49

Familjeledighetsersättning också till ensamföretagande kvinnor

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018Läs mera »
27.03.2018 kl. 12:35

Utöka möjligheten till regelbunden screening av bröstcancer

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018Läs mera »
27.03.2018 kl. 12:33

Våld i nära relationer

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018Läs mera »
27.03.2018 kl. 12:29

Ökade resurser till utbildning om hedersrelaterat våld

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018Läs mera »
27.03.2018 kl. 12:22

Situationen för papperslösa i Finland

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018Läs mera »
27.03.2018 kl. 12:18

Rättssäkerhet och mänskliga rättigheter åsidosätts i regeringens flyktingpolitik

Motion 10 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017Läs mera »
07.04.2017 kl. 14:10

Hur havande föräldrar kan förbereda sig för den numera långa resan till BB

Motion 9 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017Läs mera »
07.04.2017 kl. 14:08

Inför ordet feminism i partiets kommunikation

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017Läs mera »
07.04.2017 kl. 14:05

Jämställdhetskonsekvensbedömning skall bli en självklarhet i transportplanering

Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017Läs mera »
07.04.2017 kl. 14:03

Digital hälsa och försiktighetsprincipen

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017Läs mera »
07.04.2017 kl. 13:56

Integrera mera! – Ett nytt synsätt på jämlikhet i vårdapparaten

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017Läs mera »
07.04.2017 kl. 13:54

Omhändertagna barns målsman

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017Läs mera »
07.04.2017 kl. 13:53

Stoppa hatretoriken!

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017Läs mera »
07.04.2017 kl. 13:50

Reformerna är en jämställdhetsfråga

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017Läs mera »
07.04.2017 kl. 13:48

Mentalvården måste fylla tidens krav

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017Läs mera »
07.04.2017 kl. 13:46

Rådgivning för båda föräldrarna för att skapa ett mera jämställt föräldraskap

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
13.03.2016 kl. 12:54

Subjektiv rätt till fortsatt högklassig och jämställd dagvård

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
13.03.2016 kl. 12:51

Återinför den subjektiva rätten till barndagvård

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
13.03.2016 kl. 12:50

De av regeringen planerade s.k. tvångslagarna som gäller arbetsmarknaden bör slopas

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
13.03.2016 kl. 12:48

Glöm inte att integrera hemmamammorna!

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
13.03.2016 kl. 12:46

Skattefritt arvode för vård av närstående

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
13.03.2016 kl. 12:44

Starkt politiskt budskap genom namnbyte

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
13.03.2016 kl. 12:39

Stärkta förebyggande satsningar på barns och ungas välfärd

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.04.2015 kl. 14:11

Ge papperslösa personer rätt att öppna bankkonton

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.04.2015 kl. 14:09

Slopa utlänningslagens avvisningsparagraf för att skydda människohandelsoffer

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.04.2015 kl. 14:03

Dags för helhetssyn i familjepolitiken

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.04.2015 kl. 14:00

HPV vaccin – även för pojkar

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.04.2015 kl. 13:58

Otillåtna föremål på flyget

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.04.2015 kl. 13:57

Basinkomst istället för nollavtal

Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.04.2015 kl. 13:56

ECB-material för sedeltryck?

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.04.2015 kl. 13:53

Q-antagning till UNI 2016 -

Motion 9 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.04.2015 kl. 13:52

Bilskatten – RIP

Motion 10 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.04.2015 kl. 13:51

Säkra jämlik utbildning

Motion 11 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.04.2015 kl. 13:47

Elisabeth Rehn-pris

Motion 12 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.04.2015 kl. 13:46

Ändring av straffpraxis gällande våld i nära relationer

Proposition till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014 och motion 40 till Svenska folkpartiets partidag 2014Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
21.05.2014 kl. 10:04

Andelen ensamboende ökar – är samhället redo?

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
21.05.2014 kl. 10:03

Det socioekonomiska systemet för Finland

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
21.05.2014 kl. 10:02

Allmän uppbådsplikt och uppmuntran till kvinnlig militärtjänst

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
21.05.2014 kl. 10:01

Project Baby House. Barnen – vårt bästa arv?

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
21.05.2014 kl. 09:59

Barns rätt till sitt digitala fotspår

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöteLäs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
21.05.2014 kl. 09:59

THL och den färska Näringsrekommendationen 01/2014

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöteLäs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
21.05.2014 kl. 09:57

Är hen hemma – arbetslös?

Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöteLäs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
21.05.2014 kl. 09:56

Äldreomsorgen

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
21.05.2014 kl. 09:54

Förbättra kvinnornas pensioner

Motion 9 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
21.05.2014 kl. 09:52

Interkulturell verksamhet

Motion 10 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
21.05.2014 kl. 09:49