Anna Luhtasela ny ordförande för Svenska Kvinnoförbundet i Karisnejden

06.04.2017 kl. 13:44
Efter några års paus är Svenska Kvinnoförbundet i Karisnejden igång igen med en ny styrelse som leds av Anna Luhtasela.

Pressmeddelande 6.4.2017

Anna Luhtasela ny ordförande för Svenska Kvinnoförbundet i Karisnejden

Efter några års paus är Svenska Kvinnoförbundet i Karisnejden igång igen med en ny styrelse som leds av Anna Luhtasela. Det blev tydligt på årsmötet 24.3 att jämställdhetsklimatet i landet har väckt ett intresse och en efterfrågan på Kvinnoförbundets verksamhet i Karisnejden. Samtidigt ser styrelsen att det finns ett behov att skapa rum för kvinnor där kvinnor får prata öppet om olika frågor. Därför ordnas det under verksamhetsåret After work för kvinnor en gång i månaden, och det finns planer på att också kunna erbjuda barnvaktstjänster gratis för att underlätta deltagandet. After work för kvinnor ordnas nästa gång fredagen den 28.4 kl. 16-18 och därpå följande gång fredag 19.5.

Styrelsen kommer att vara aktiva i jämställdhetsfrågor, och välkomnar flera med i verksamheten.

Kontaktuppgifter:
Anna Luhtasela
0400-808737