Omhändertagna barns målsman

07.04.2017 kl. 13:53
Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte vill att förbundet arbetar för:

  • att partiets representanter i riksdag och kommuner verkar för att möjligheten till intressebevakare enligt Barnskyddslagen används i större utsträckning i de fall barnskyddet bedömer att barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare kan förhindra en opartisk intressebevakning.