Integrera mera! – Ett nytt synsätt på jämlikhet i vårdapparaten

07.04.2017 kl. 13:54
Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017
Årsmötet konstaterar att temat för motionen inte faller inom ramen för Svenska Kvinnoförbundets verksamhetsområde. Förbundsstyrelsen rekommenderar därför att motionären skickar motionen till SFP:s partidag. Motionen anses härmed besvarad och föranleder inga åtgärder.