Ljungqvist: Utbildningen viktig för främjande av jämställdhet i kommunen

14.03.2017 kl. 11:27
- Samhällsförändring är dock alltid en fråga om långa processer som tar tid. Ännu idag är till exempel elevernas studieval efter grundskolan i hög grad könsbundna. Här är både daghem och skola i en nyckelroll för att i god tid bryta de strukturer som styr flickor och pojkar till olika utbildnings- och yrkessektorer, säger Ljungqvist.

Pressmeddelande 14.3.2017
Svenska Kvinnoförbundet

Ljungqvist: Utbildningen viktig för främjande av jämställdhet i kommunen

Denna vecka, söndag 19 mars, firar vi Minna Canth-dagen, det vill säga jämställdhetsdagen. Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Tanja Ljungqvist lyfter fram betydelsen av utbildning som en främjare av jämställdhet i kommunen:

- Skolan är den institution som påverkar oss mest i livet. Den formar oss till vad vi är och sår fröet till de värderingar som vi bär med oss, kanske livet ut.

Skolan genomgår just nu stora förändringar i och med de nya nationella läroplansgrunderna. Ett viktigt steg har tagits i och med införande av jämställdhetsplanen. Jämställdhetslagen förpliktigar alla läroanstalter att utarbeta en operativ jämställdhetsplan. Planen är ett verktyg som hjälper oss att frångå ingrodda stereotyper och se vårt samhälle mera rättvist och öppet.

- Samhällsförändring är dock alltid en fråga om långa processer som tar tid. Ännu idag är till exempel elevernas studieval efter grundskolan i hög grad könsbundna. Här är både daghem och skola i en nyckelroll för att i god tid bryta de strukturer som styr flickor och pojkar till olika utbildnings- och yrkessektorer, säger Ljungqvist.

Svenska Kvinnoförbundet vill se utbildningsmiljöer fria från sexuella trakasserier, rasism och diskriminering. Dessa frågor behandlas i skolorna redan idag.

- Med tanke på att klimatet i vårt samhälle hårdnar måste vi göra ännu mer. Att implementera jämställdhetsplanen redan i småbarnspedagogiken är ett stort steg mot ett mera jämlikt och jämställt samhälle. Det handlar inte bara om flickor och pojkar, utan också könsminoriteter måste i högre grad tas i beaktande, avslutar Ljungqvist.

Länk till bild på Tanja Ljungqvist: https://www.dropbox.com/s/yjhhaacofm0f3va/TanjaLjungqvist_7234.jpg?dl=0

För mer information:

Vice ordförande Tanja Ljungqvist
tanja.ljungqvist@kvinnoforbundet.fi
050-548 5633