Rättssäkerhet och mänskliga rättigheter åsidosätts i regeringens flyktingpolitik

07.04.2017 kl. 14:10
Motion 10 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte vill att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:

  • att våra representanter i riksdagen fortsätter sitt arbete med att försöka påverka Finlands regering att revidera sina restriktiva direktiv till Migrationsverket för att istället bereda fler asylsökande möjlighet att få skydd i Finland och också återförenas med sina familjer då uppenbara behov av det finns
  • att de lagändringar som gjorts de senaste åren beträffande asylsökandes rättsskydd, rörelsefrihet, familjeåterföreningsmöjligheter och asylrättens grundförutsättningar kontrolleras mot Finlands internationella åtagande under de internationella människorättskonventioner man ratificerat av juridiska experter med kunskap om flykting/humanitärrätt och mänskliga rättigheter.