Situationen gällande förlossningssjukhusen är ohållbar

30.05.2017 kl. 16:07
Svenska Kvinnoförbundet anser att situationen gällande förlossningssjukhusen inom Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) är ohållbar.

Pressmeddelande 30.5.2017

Svenska Kvinnoförbundet: Situationen gällande förlossningssjukhusen är ohållbar

Svenska Kvinnoförbundet anser att situationen gällande förlossningssjukhusen inom Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) är ohållbar. Jorvs sjukhus i Esbo dras med vattenskador medan Barnmorskeinstitutet måste sätta lapp på luckan på grund av undermålig inomhusluft. De 5000 förlossningar som Barnmorskeinstitutet haft hand om ska nu fördelas mellan Jorv och Kvinnokliniken. Den senare har redan ett enormt tryck på sig.

Detta är ett problem som drabbar såväl mammor och barn som personal. De två förstnämnda får dras med osäkerhet och otrygghet kring själva förlossningen, den sistnämnda får betala med egen hälsa på arbetsplatsen. Därtill är det oklart vart föderskorna med sina nyfödda barn ska placeras efter förlossningen. Nativiteten i Finland sjunker för sjätte året i rad, en utveckling som inte lär förbättras med tanke på ovannämnda utveckling.

Utöver den här problematiken förekommer även andra orosmoment. Förlossnings- och amningsförberedelserna har försvunnit samtidigt som den kommande social- och hälsovårdsreformen medför osäkerhet kring vem som ska ansvara för mödrarådgivningarna i framtiden.

Framtiden ter sig osäker om man ser till HNS långtidsplan enligt vilken man strävar efter polikliniska förlossningar med två enheter i Helsingfors och Esbo, samtidigt som man stänger enheter i kranskommunerna. För närvarande har HNS tänkt bevara endast tre förlossningssjukhus i hela HNS-regionen. Allt detta görs i ”effektiveringens” och ”förbättringens” namn.

Svenska Kvinnoförbundet efterlyser politiker som talar klarspråk.  Istället för att främst fokusera på ekonomiska fördelar borde man också kunna tala högt om myntets andra sida, det vill säga de eventuella risker denna utveckling medför för mammor och barn, så som identifiering av förlossningsdepressioner och diverse komplikationer. I välfärdsstaten Finland bör en trygg förlossningsvård vara en självklarhet där patientsäkerheten står i främsta rummet.

För mer information:

Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
anna.jungner-nordgren(a)kvinnoforbundet.fi
040-508 14 44