Resolution från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017

19.03.2017 kl. 14:07
Jämställdhet är en färskvara. Det räcker inte med att kommuner och landskap har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet eller att det i kommunen finns en jämställdhetsplan. Dessa utgör en grund för jämställdhetsarbetet, men det krävs också kontinuerligt arbete och uppföljning.
Pressmeddelande 19.3.2017

Resolution från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017

Jämställdhet i kommunerna

Jämställdhet är en färskvara. Det räcker inte med att kommuner och landskap har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet eller att det i kommunen finns en jämställdhetsplan. Dessa utgör en grund för jämställdhetsarbetet, men det krävs också kontinuerligt arbete och uppföljning.

Svenska Kvinnoförbundet har under 110 år arbetat för jämställdhet på alla nivåer och de nordiska länderna uppfattas som en föregångare i jämställdhetsfrågor. Förbundet är en viktig liberalfeministisk kraft i ett Europa i förändring.

Trots att det nu har gått 100 år sedan allmän och lika rösträtt i kommunerna trädde i kraft, är andelen kvinnor i fullmäktigeförsamlingarna ännu inte högre än 36 %, de facto minskade andelen invalda kvinnor i senaste kommunalval för första gången på över 50 år. Ett sätt att öka möjligheterna för småbarnsföräldrar som är föräldralediga att delta i det kommunala beslutsfattandet skulle vara att ändra på tolkningen av sjukförsäkringslagen. För närvarande betraktar FPA arvoden för kommunala förtroendeuppdrag som arbetsinkomst, vilket sänker föräldrapenningen till miniminivån. Detta innebär alltså att föräldralediga i dagens läge straffas ekonomiskt då de deltar i kommunalpolitiken.

Det är viktigt att utgå från ett genusperspektiv då vi fördelar medlen i kommunerna. Det handlar t.ex. rent konkret om hur man fördelar medlen mellan olika sportgrenar, hur man fördelar halltider och vilka idrottsgrenar som blir helt utan kommunalt stöd. Kvinnorna borde mera aktivt engagera sig i idrottsföreningar för att också här få en mera jämställd verksamhet och kvinnliga förebilder.

De omfattande resursnedskärningarna inom utbildningen är oroande och hotar jämställdheten i skolan, tillgången och tillgängligheten till utbildning. För att uppnå jämställdhet i skolan krävs inte bara en jämställdhetsplan utan också medel för förverkligande.

Vägen till framgång går via jämställdhet.

För mera information:

Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
anna.jungner-nordgren@kvinnoforbundet.fi
040-508 14 44