Svenska Kvinnoförbundet: Det sexuella våldet måste få ett slut en gång för alla

29.11.2017 kl. 11:14
Vi måste bryta tystnadskulturen som finns, kvinnor måste ges utrymme att dela sina erfarenheter och vi måste få ett slut på de sexuella trakasserierna och det sexuella våldet - en gång för alla.

Grafik: Lina Raunio

Pressmeddelande 29.11.2017

Svenska Kvinnoförbundet: Det sexuella våldet måste få ett slut en gång för alla

Svenska Kvinnoförbundet stöder uppropet #dammenbrister som undertecknats av över 6000 kvinnor. Att var 15:e finlandssvensk kvinna har skrivit under uppropet visar tydligt att sexuella trakasserier är ett utbrett och verkligt samhällsproblem för flickor och kvinnor, också i Svenskfinland. Vi måste bryta tystnadskulturen som finns, kvinnor måste ges utrymme att dela sina erfarenheter och vi måste få ett slut på de sexuella trakasserierna och det sexuella våldet - en gång för alla. Må Finland 100-året bli året då samhället äntligen tog problemet på allvar och började vidta åtgärder för att råda bot på det. #metoo www.astra.fi/dammenbrister

För mer information:

Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
anna.jungner-nordgren@kvinnoforbundet.fi
040-508 14 44

Generalsekreterare Agneta Udd-Saarela
agneta.udd-saarela@kvinnoforbundet.fi
045-657 97 89