Unken kvinnosyn dikterar regeringens jämställdhetspolitik

26.04.2017 kl. 11:06
Det är oacceptabelt att Sannfinländarna ska få agera bromskloss i den feministiska politikens utveckling i Finland. Vakna, regeringen! Året är faktiskt 2017, säger Jungner-Nordgren.

Fotograf: Charlotte Estman

Pressmeddelande 26.4.2017

Unken kvinnosyn dikterar regeringens jämställdhetspolitik

Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren är djupt besviken över regeringens beslut att inte ens utreda möjligheterna till en familjeledighetsreform. Att ett populistiskt, värdekonservativt parti som Sannfinländarna tillåts diktera Finlands jämställdhetspolitik är skamlöst.

- Såväl Samlingspartiet som Centern har i åtminstone viss mån förespråkat en reform av familjeledigheterna. Ett av regeringens främsta mål är att höja sysselsättningsgraden. Det finns ingen logik i varför man inte skulle främja kvinnors deltagande i arbetslivet – de rationella och ekonomiska motiveringarna finns där. Dessutom är synen på behovet av en reform brett förankrad bland en rad olika samhällsaktörer, säger Jungner-Nordgren.

Regeringen hade under halvtidsgranskningen ett ypperligt tillfälle att vidta åtgärder för att göra arbetsmarknaden mer dynamisk och föräldraskapet mer jämställt: en fjärdedel av papporna tar inte ut en enda dag av föräldraledigheten och hemvårdsstödet lyfts av 93,5% av kvinnorna. Istället lät man denna ”win-win situation” gå förlorad. Jungner-Nordgren menar att det handlar om ideologi.

- Sannfinländarna är värdekonservativa och vill till varje pris upprätthålla traditionella könsroller, till och med på bekostnad av Finlands samhällsekonomiska utveckling. Det är ingen överraskning i sig. Däremot är det överraskande att de som endast ett av tre regeringspartier tillåts köra igenom sin regeringspolitik sitt dåliga kommunalvalsresultat och sina synnerligen omoderna värderingar till trots. Det är oacceptabelt att ett sådant parti ska få agera bromskloss i den feministiska politikens utveckling i Finland. Vakna, regeringen! Året är faktiskt 2017, avslutar Jungner-Nordgren.

För mera information:

Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
anna.jungner-nordgren(a)kvinnoforbundet.fi
040 508 14 44