Jungner-Nordgren: Det könsbaserade näthatet är ett demokratiproblem

25.09.2017 kl. 11:36
Vi behöver ändra hatbrottslagstiftningen i Finland för att råda bot på ett av vår tids största demokratiproblem: näthat. Denna problematik drabbar särskilt kvinnor, både i det offentliga och privata.
Pressmeddelande 25.9.2017

Jungner-Nordgren: Det könsbaserade näthatet är ett demokratiproblem

Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren kräver att kön ska läggas till som en grund i hatbrottslagstiftningen. Jungner-Nordgren lyfte upp frågan på SFP:s partifullmäktige i Tammerfors i helgen.

- Vi behöver ändra hatbrottslagstiftningen i Finland för att råda bot på ett av vår tids största demokratiproblem: näthat. Denna problematik drabbar särskilt kvinnor, både i det offentliga och privata. Offentliga personers röster tystas ner och offentliga personer avstår att tala om ämnen som behöver lyftas men som väcker mest hat. Kvinnors vistelse i offentliga rum, som nätet, begränsas.

Ur en färsk nordisk rapport utgiven av NIKK framkommer det att både kvinnor och män utsätts för hot och hat på nätet, men på olika vis. Studier pekar på att kvinnor som yttrar sig i offentligheten drabbas i större utsträckning än män och utsätts dessutom i högre grad för sexism och sexuella hot som anspelar på utseende, kropp och sexualitet. I det privata är unga kvinnor särskilt utsatta för hämndporr eller stalking. Kvinnor med minoritetsbakgrund är extra utsatta.

- Inget av de nordiska länderna räknar upp ”kön” som grund för hatbrott. I dag finns religion, etnicitet, hudfärg, ras och sexuell läggning uppräknade som motiv i hatbrottslagstiftningarna.

- I en region som Norden, som gärna profilerar sig som progressiv vad gäller jämställdhetsutveckling, är det särdeles besynnerligt att kvinnor ges ett sämre rättsligt skydd mot hat och hot på nätet. Hatbrott är inte som sådant kriminaliserat i den finländska strafflagen, däremot gör hatet brottet grövre. Därför vill Svenska Kvinnoförbundet att Finland ska visa vägen för resten av Norden i den här frågan och lägga till kön som en grund i hatbrottslagstiftningen. Personer som drabbas av könsbaserat näthat ska få åtnjuta samma explicita skydd i lagstiftningen, avslutar Jungner-Nordgren.

För mer information:

Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
anna.jungner-nordgren@kvinnoforbundet.fi
040-508 14 44