von Kraemer: Ta också med invandrarkvinnorna i planeringen i kommunerna

21.03.2017 kl. 13:34
- Idag då vi globalt uppmärksammar internationella dagen mot rasism är det viktigt att komma ihåg hur vi kan och bör arbeta kring dessa frågor på det lokala planet. Då en kommun planerar och bygger upp sina strukturer för integration av asylsökande och invandrare, är det viktigt att låta både kvinnor och män med flykting- eller annan invandrarbakgrund ta del i processen, säger von Kraemer.
Pressmeddelande 21.3.2017

Ta också med invandrarkvinnorna i planeringen i kommunerna

- Genusperspektiv behövs i finländsk invandringspolitik. Det är viktigt att öka kännedomen om de stora risker som finns för kvinnor och barn på flykt. Asylsökande flickor och kvinnor har särskilda skyddsbehov, och därför måste alla asylåtgärder ha ett jämställdhetsperspektiv och vara individanpassade.

Det säger Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Katinka von Kraemer. Svenska Kvinnoförbundet verkar för att alla som vistas i Finland, även asylsökande och papperslösa, ska ha full tillgång till hälso- och sjukvård. Alla ska ges kunskap om sina rättigheter och vart man kan vända sig för att få skydd och stöd.

Vidare understryker von Kraemer betydelsen av att tillräckliga resurser styrs till språkundervisning och integrationsutbildning för de nyanlända. Då det gäller kvinnor bör de förutom att så snabbt som möjligt beredas möjlighet att lära sig språk också få tydlig handledning i hur arbetslivet, hälsovården och instanser som barn- och mödrarådgivningen fungerar.

- Här gäller det att vara lyhörd för på vilka punkter extra tonvikt och information behövs.  En del kan behöva hjälp med att använda datorer medan andra vill in i arbetslivet så fort som möjligt. Kvinnorna bör också få vetskap om jämställdhet och att familjevåld inte är tillåtet enligt finsk lag. Konkret verksamhet som ger psykiskt välbefinnande hjälper alla, i synnerhet personer som har traumatiska upplevelser bakom sig, säger von Kraemer.

- Idag då vi globalt uppmärksammar internationella dagen mot rasism är det viktigt att komma ihåg hur vi kan och bör arbeta kring dessa frågor på det lokala planet. Då en kommun planerar och bygger upp sina strukturer för integration av asylsökande och invandrare, är det viktigt att låta både kvinnor och män med flykting- eller annan invandrarbakgrund ta del i processen, avslutar von Kraemer.

För mera information:

Vice ordförande Katinka von Kraemer
katinka.vkraemer@kvinnoforbundet.fi
050-538 8829