Dags för ett jämställt Europa!

14.05.2019 kl. 14:19
Det finns idag en djup spricka mellan de EU-medlemsländer som står upp för humanism och demokrati och de som systematiskt kränker rättsstaten och medborgarnas rättigheter och vägrar ta ansvar för asylsökande.

Det finns idag en djup spricka mellan de EU-medlemsländer som står upp för humanism och demokrati och de som systematiskt kränker rättsstaten och medborgarnas rättigheter och vägrar ta ansvar för asylsökande.

Rotad rasism, stängda gränser och ett vurmande för nationalstaten kopplar samman de populistiska och nationalistiska partierna runt om i Europa. Gemensamt delar de dessutom en extremt konservativ syn på familjen och kvinnans roll i samhället. Ofta är de dessutom klimatskeptiker.

Historien visar att varje gång jämställdheten vinner ny mark, så slår konservativa krafter tillbaka. Grupper som förespråkar bevarandet av traditionella könsroller underminerar och begränsar på det sättet de framsteg som gjorts. Backlashen i EU syns på många sätt, bland annat genom ifrågasättandet av #metoo-rörelsens vittnesmål, motstånd mot könsneutral äktenskapslagstiftning, ifrågasättandet av aborträtten i flertalet länder, tillbakadragandet av finansiering av genusstudier i Ungern eller t.ex. det ökade antalet attacker på rasifierade och HBTQI-personer i Storbritannien. Det är en dyster bild, och den blir inte muntrare då vi tittar på kvinnornas löneutveckling, som gjort ytterst marginella framsteg de senaste åren.

Därför är det så oerhört viktigt att SFP-rösten finns i parlamentet: vi tummar inte på de grundläggande värderingarna, utan jag är säker på att alla vi 20 kandidater som finns på partiets lista i stället skulle gå i täten för att arbeta för ett mer modernt, mer jämställt, mer hållbart och konkurrenskraftigt EU som står upp för de gemensamma värderingarna om mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och demokratin.

Tillsammans kan vi skapa ett ännu bättre EU.

Anna Jungner-Nordgren
Svenska Kvinnoförbundets ordförande

Anna Jungner-Nordgren