Bild på Marina Nygård

Marina Nygård: Ställ inte ekonomi och människoliv mot varandra

06.04.2020 kl. 09:03
I de undantagstillstånd som nu råder är vår regering tvungen att ta tuffa beslut. Ju längre krisen fortgår, desto mera måste vi ta i beaktande också ekonomin. Hur djupt ner är vi beredda att låta ekonomin gå i sank? Det kan låta kallt och kalkylerande: hur kan ekonomin ha någon betydelse när vi talar om människoliv? Människoliv måste ju alltid vara mera värda än ekonomin. Idag skriver Marina Nygård på vår blogg om effekterna av den ekonomiska krisen.

Men ekonomin handlar om just människans liv, och i sista hand också om människoliv. En ekonomisk nedgång betyder ökad arbetslöshet, vilket syns i den vanliga människans plånbok. Inte sällan drabbar vågor av arbetslöshet just de som allra mest är i behov av sin lön. 

För en person som under de senaste åren har kunnat arbeta, haft en bra lön, sparat pengar och kanske också placerat betyder en ekonomisk kris kanske att lönen byts ut till ett inkomstrelaterat arbetslöshetsunderstöd, som i vissa fall motsvarar en finländsk medianlön. I fall boendekostnaderna ändå känns höga erbjuder banken amorteringsfritt på ditt bostadslån. Ditt sparkapital hjälper dig att betala tandläkarräkningar och annat otrevligt. Dina placeringar minskar i värde, men du ser det som rea på börsen och köper mera. 

Men för den som redan levde på marginalerna är en arbetslöshet förödande. 15 procent av arbetstagarna hör inte till en arbetslöshetskassa och är därmed inte berättigade till inkomstrelaterat arbetslöshetsunderstöd, utan får nöja sig med det avsevärt mycket lägre arbetsmarknadsstödet från FPA. Detta trots att också det inkomstrelaterade arbetslöshetsunderstödet bekostas med pengar som tas från alla löntagares löneinkomster: oavsett om du är berättigad till det förhöjda stödet eller ej. Systemet är dessutom överbelastat, det tar länge före du får dina stöd och några sparpengar att tala om har du inte. Du bor på hyra, och är beroende av din hyresvärds goda vilja för att få uppskov med betalningen. Tandläkarbesöket skjuter du upp. Så brukar man också säga att man kan se en persons ekonomiska status i deras mun. 

När vi beräknar effekterna av en ekonomisk kris ska vi komma ihåg att räkna med också de förluster som uppstår i både pengar och lidande. Vi ska komma ihåg att räkna med barnen som far illa, en marginaliserad ungdom betyder i euron en 230 000–680 000 kostnad för finska staten, utöver den personliga tragedi som det innebär för den marginaliserade och dess anhöriga. Våldet mot kvinnor tenderar att öka och redan nu ser vi en ökning i användning av skyddshem. De indirekta kostnaderna relaterade till en ekonomisk lågkonjunktur är svåra att mäta, men nog så viktiga att ta i beaktande.  Därför önskar jag att vi inte ställer ekonomi och människoliv mot varandra, utan tar i beaktande att allt i vårt liv påverkas av ekonomin, och att det i första hand är de som behöver mest stöd som drabbas när ekonomin är i kris. 

Marina Nygård
Ordförande
Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning 
Marina Nygård