Bild på byksträck med kläder i regnbågens färger och texten love is love

LOVE IS LOVE

03.06.2020 kl. 09:30
I juni firar vi pridemånaden, Pride month. Pridemånaden är en möjlighet att fredligt protestera och öka den politiska medvetenheten om den diskriminering och de orättvisor som fortfarande existerar.

I juni firar vi pridemånaden, Pride month. Den hålls till minnet av Stonewalluppropet, då hbtq-rörelsen började slå tillbaka mot polisens våld och trakasserier vid gaybaren Stonewall Inn i New York. Revolten blev startskottet till dagens Pridefestivaler och är en stark symbol för den moderna hbtq-rörelsen. 

Men kampen är inte över och pridemånaden är en möjlighet att fredligt protestera och öka den politiska medvetenheten om den diskriminering och de orättvisor som fortfarande existerar.

Politiken ska alltid utgå från alla människors lika rätt och värde. Svenska Kvinnoförbundet vill bland annat att:

✅ Reformen av familjeledigheterna ska ta mångfalden av familjeformer i beaktande.
✅  Möjligheterna för personer med olika typer av sexuell läggning att bilda familj tryggas. 
✅ Mödra- och barnrådgivningen har bra kompetens i bemötandet av regnbågsfamiljer.
✅ Translagen förnyas så att rätten till självbestämmande gällande juridiskt kön och rätten till familjeliv, kroppslig och personlig integritet förverkligas för personer som korrigerar sitt kön. 
✅ 18-årsgränsen och kravet på sterilisering i samband med könskorrigeringar slopas.
✅ Interkönade barns självbestämmanderätt tryggas. Icke-medicinska ingrepp på interkönade barn bör förbjudas i lagen.
✅ Skolorna har tillgång till verktyg för att motarbeta diskriminering. 
✅ Mångfalden av kön ska vara obligatorisk i utbildningen för läkarstuderande och hälsovårdare. 

Svenska Kvinnoförbundet