Bild på Ramieza Mahdi

Ramieza Mahdi: Kvinnlig könsstympning måste stoppas

11.10.2020 kl. 09:00
Idag är det den Internationella flickdagen, en dag då vi uppmärksammar flickors rättigheter men också deras utsatthet världen över. Denna gång vill jag uppmärksamma könsstympning som utförs på flickor och kvinnor i många delar av världen, skriver Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ramieza Mahdi i dagens blogginlägg.

Det uppskattas att omkring 3,9 miljoner flickor könsstympas varje år. Kvinnlig könsstympning innebär att man delvis eller fullständigt avlägsnar det yttre kvinnliga könsorganet. WHO uppskattar att mera än 200 miljoner flickor och kvinnor har genomgått ingreppet i 30 länder i Afrika, Mellanöstern och Asien där könsstympning främst förekommer. Detta ingrepp utförs ofta på unga flickor och kvinnor. I mitt hemland Somalia är könsstympning ett vanligt förekommande fenomen. Man uppskattar att över 90% av flickorna och kvinnorna i Somalia är könsstympade.

Orsakerna till kvinnliga könsstympning är flera. En av anledningarna är att man försöker ”spara” flickans oskuld inför äktenskap. Detta baserar sig på att kvinnor som inte är omskurna har större sexuell lust vilket leder till att bevarandet av den så kallade oskulden blir svårare. Ingreppet begås före sexuell debut. På det sättet vill man minska kvinnans libido och säkerställa att kvinnan inte har sex före äktenskapet. Om det skulle hända att kvinnan trots ingrepp har haft sex före äktenskap kan det leda till allvarliga konsekvenser för henne och skammen är stor för familjen.

En annan orsak är sociala normer, förväntningar och grupptryck. Det sägs att den sociala normen att anpassa sig till vad andra gör är den starkaste orsaken till att könsstympning fortsätter. Om alla flickor i byn är omskurna kan du inte vara den som sticker ut. Är du den enda som inte har genomgått ingreppet kan resultatet bli att ingen gifter sig med dig. Eftersom det inte finns lagar som skyddar flickor och kvinnor i de länder där detta förekommer mest så är det tyvärr extra enkelt att falla för grupptrycket. Dessa orsaker bottnar i ojämlikhet mellan könen och diskriminerande sociala, kulturella och religiösa normer som är faktorer till varför detta skadliga ingrepp fortsätter.

År 2018 var jag i Somalia och träffade kvinnliga aktivister som arbetar aktivt för att Somalias regering ska förbjuda könsstympning. En av dem, Hawa, sa till mig att man ofta lägger mycket fokus på den fysiska delen av skadan som orsakas av könsstympningen. Enligt henne är den psykiska skadan mycket värre, speciellt i Somalia där sex är tabu. Flickor i Somalia lär sig att sex och sexuell lust gör kvinnor oattraktiva. Man anser att den kvinna som har sådan lust är en dålig kvinna. Även efter äktenskapet är det vanligt att kvinnor inte heller visar sexuellt intresse med sina män. Om man trots könsstympning ändå har sin libido kvar, kämpar kvinnorna emot den och vill inte visa njutning i en sexuell akt. Hawa förklarade att kontrollen över kvinnans sexualitet inte slutar efter könsstympning. Den fortsätter livet ut och kvinnorna lider ensamma.

Hawa berättade också att hon ofta träffar kvinnor som gifter sig och sedan hastigt blir frånskilda då mannen beskyller henne för att inte vara oskuld. Att bli anklagad för utomäktenskapligt förhållande är skamligt och ingen ifrågasätter mannens beteende eller bryr sig om att undersöka sanningshalten i hans påstående. Kvinnan blir därmed stämplad som hora. Därför anser man att det är önskvärt att man efter utfört ingrepp ska lämna ett så litet hål som möjligt så att flickan senare inte blir anklagad för att ha haft utomäktenskapliga relationer.

Könsstympning förekommer också här i Finland. THL bedömer att det bor 10 000 könsstympade flickor eller kvinnor i Finland och att 650 - 3000 flickor i Finland är i riskzonen att bli könsstympade, antingen i Finland eller i utlandet. Svenska Kvinnoförbundet har godkänt en motion som förespråkar en särskild lag som förbjuder könsstympning av flickor och kvinnor.

I slutet av förra månaden godkände lagutskottet medborgarinitiativet om att förbjuda könsstympning av flickor och kvinnor. Kvinnlig könsstympning ska mer explicit och tydligare än idag nämnas som straffbart i lagstiftningen. Med den lagen kan man rädda många flickor som annars skulle utsättas för detta ingrepp. Utöver lagar behövs det dessutom förebyggande arbete mot detta ingrepp.

Vi måste arbeta i förebyggande syfte och utbilda familjer som kommer från de områden där könsstympning förekommer. Det krävs upprepad information och möten med de nyanlända i förebyggande syftet. Tack och lov överger de flesta familjer den tradition när grupptrycket från de äldre generationerna försvinner. För att trygga flickors rätt till sin kropp och sin sexualitet behövs att den yrkesgrupp som kommer i kontakt med dessa flickor har tillräckliga kunskap om ämnet. Hälso- och sjukvården, myndigheter, skolan och dagvårdspersonal måste få mera utbildning om könsstympning.

I det förebyggande arbetet ska det handla om att ha en dialog med familjer som kommer från länder där könsstympning förekommer. Det krävs att kompetensen höjs så att man på ett professionellt sätt kan bemöta flickor och kvinnor som har blivit utsatta för könsstympning. Vi måste göra stora satsningar på att sprida information till de grupper där könsstympning förekommer, dels om att könsstympning är en straffbar handling enligt finländsk lagstiftning och dels för att få en attitydförändring till stånd.

Flickors och kvinnors kroppar är inte mäns egendom. För att ändra på detta behövs hårt arbete och kampen för jämställdhet behöver fortsätta på alla nivåer. Vi måste bekämpa kränkningar som särskilt drabbar flickor och unga kvinnor, såsom kvinnlig könsstympning, tidiga äktenskap och tonårsgraviditeter.

Jag säger ofta att vi kvinnor här i Finland ibland behöver stanna upp och titta över axeln så att vi inte lämnar en enda kvinna bakom oss. Med detta menar jag att vi måste våga lyfta fram flickors utsatthet, ge stöd och vara en röst för de som inte har en röst. Flickors och kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter!

Ramieza Mahdi
Vice ordförande, Svenska Kvinnoförbundet

Ramieza Mahdi