Bild på Eva-Maria Strömsholm

Eva-Maria Strömsholm: Satsning inom dagvård och skola bör vara de kommande årens största prioritet

22.02.2021 kl. 12:00
Barn behöver få vara barn, få leka och få känna sig trygga. Barn behöver få möjlighet att vara på daghem och gå i skolan. I Finland har våra barn den möjligheten, vilket är någonting som vi bör vara stolta över, skriver Svenska Kvinnoförbundets kommunalvalskandidat Eva-Maria Strömsholm i bloggen idag.

Som medlem i nämnden för fostran och undervisning i Vasa har jag under fyra år fått ta del av många tunga och svåra beslut. Vi har stängt daghem och vi har slutat med flera av de öppna daghemmen. Sparkraven har varit oerhört stora och tyvärr är det så att daghem och skola fått lida.

Men trots dessa sparkrav finns det ljusglimtar. För ett par år sedan lämnade jag in en motion om att man i Vasas skolor, årskurserna 7-9, skulle införa en skolcoach. Motionen mottogs positivt och i en av stadens skolor gjordes ett pilotförsök med en skolcoach. Detta pilotförsök var så lyckat att skolan gärna ville fortsätta med skolcoachmodellen. I fullmäktiges budgetmöte i december 2020 röstades det för att utvidga detta med att få skolcoacher i årskurserna 7-9 och glädjande nog fick man igenom detta. Från och med hösten 2021 kommer fler skolor i Vasa att kunna anställa en skolcoach, en extra vuxen i skolan.

Barnen är vår framtid och därför är det av stor vikt att satsa på barnen i kommunen. Småbarnspedagogiken har varit ansträngd i flera år men en sak som kunde utvecklas i Vasa, men även andra kommuner, är de så kallade utomhusdaghemmen med utomhuspedagogik.

Utomhusdaghem finns på flera orter i Finland och jag anser att kommunerna kunde satsa på ett eller flera utomhusdaghem. Barnen tycker om att vara utomhus, leka, se på spår i snön och bygga kojor. Vad vore inte bättre än att barnen får möjlighet att vara på ett utomhusdaghem.

Jag är även av den åsikten att lärarna inom småbarnspedagogiken behöver få mer resurser för att kunna utveckla verksamheten på daghemmen men samtidigt även få möjlighet att själv kunna gå på skolningar och utbildningar. Vi behöver fler lärare inom småbarnspedagogiken de kommande åren, för att inte glömma speciallärarna inom småbarnspedagogiken som det också finns allt för lite av i de flesta kommuner.

Barnen i dagens samhälle mår allt sämre och det märks på många sätt både inom dagvården och skolan. Här behöver vi redan nu sätta in mer hjälp och stöd, mer resurser och fler vuxna i daghem och skola. Lärarna gör ett underbart jobb, men de orkar inte i längden. Fler vuxna i daghem och skolan i form av tex assistenter, skolgångsbiträden, skolcoacher eller andra kommer att behövas i framtiden. Vad kan vi inom kommunen göra för att stöda och hjälpa barnen? Vad kan vi inom kommunen göra för att stöda och hjälpa de som jobbar inom dagvård och skola? Dessa väsentliga frågor är någonting som varje kommun under den kommande perioden borde fundera närmare på. Vi får inte dra in på dagvård och skola, vi bör istället satsa mer på detta.

Eva-Maria Strömsholm
SFP, Vasa valkrets
Klasslärare och sjukskötare
Kandidat i kommunalvalet och första ersättare i fullmäktigegruppen
Medlem i Svenska Kvinnoförbundet

Eva-Maria Strömsholm