Bild på Pia Sundell

Pia Sundell: Beslutsfattare, satsa på kvalitativ eftisverksamhet!

23.02.2021 kl. 08:30
Kvalitativ eftermiddagsverksamhet, eller ”eftis”, är en verksamhet som av någon orsak fått alldeles för lite uppmärksamhet i samhällsdebatten. Eftis är en viktig verksamhet som kvalitativt genomförd skyddar barn och ökar barns välmående, skriver vice ordförande Pia Sundell på bloggen idag. 

Flera barn spenderar många och långa timmar efter skoltid innan föräldrarna kommer hem från arbetet. De flesta barn behöver meningsfull verksamhet och trygga vuxna.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet handlar om barnets rättigheter, om jämlikhet och om kvalitet. Barnkonventionen är entydig. Barn har rätt till ett speciellt skydd, till trygghet och till lek. Detta betyder också att alla barn ska ha samma möjligheter att delta i verksamheten. Det är inte rätt att tillgången till eftis och avgifterna varierar mellan olika kommuner.

I åratal har jag hört festtal där beslutsfattare efterlyst preventiva stödåtgärder och tidigt ingripande. Kvalitativ eftisverksamhet är i högsta grad en preventiv stödform. Genom att vidareutveckla verksamheten har vi möjlighet att stöda barns välbefinnande och både psykiska och fysiska utveckling. Målet ska vara en kvalitativ eftisverksamhet som finns i alla skolor och gäller alla elever på de lägre klasserna. Dessutom ska eftisverksamhet erbjudas under alla skolans lov. Barn behöver helt enkelt trygga vuxna varje dag. Ifall man lyckats bygga upp dylik struktur i Sverige, kan vi göra det i Finland.

En förutsättning för en kvalitativ verksamhet är ändamålsenliga utrymmen och kunnig och motiverad personal. För att en kunnig och motiverad personal ska kunna garanteras måste arbetsförhållandena vara på tillräcklig nivå. Investering i kvalitativ eftermiddagsverksamhet betyder tryggare vardag för barn och är även ekonomiskt sett lönsam för kommunerna.

Det lönar sig att investera i barndomen, i trygga vardagsstrukturer och barnets levnadsmiljö. Beslutsfattare, satsa på eftisverksamhet!

Pia Sundell
Vice ordförande
Svenska Kvinnoförbundet
Kandidat i kommunalvalet, Nylands valkrets

Pia Sundell