Bild på Eva-Maria Strömsholm

Eva-Maria Strömsholm: Ta hand om kvinnohälsan – Viktigt att gå på cancerscreeningar och årliga kontroller

09.03.2021 kl. 08:00
Vi vet alla att det är viktigt att ta hand om vår hälsa, både den fysiska men även den psykiska hälsan. I dagens samhälle är det inte så lätt att vare sig hinna med sig själv eller lyssna på sin egen kropp. Hela tiden krävs det någonting av oss, på jobbet, hemma, av barnen, i parförhållandet, av vänner, av kolleger och av samhället. För att orka i samma takt som samhället rusar framåt måste man tänka på sin egen hälsa, skriver Eva-Maria Strömsholm på bloggen idag.

Jag vill ta upp ett viktigt tema som kanske ofta glöms bort. Nämligen cancerscreeningar. För oss kvinnor finns det screening för bröstcancer och för livmoderhalscancer. Båda dessa screeningsprogram är viktiga och när vi väl får kallelse till dessa screeningar vore det bra att gå på dem. Trots att vi går på screeningar med fem års mellanrum får vi inte glömma bort att årligen gå till en gynekolog för att få en grundlig gynekologisk undersökning.

Ett screeningprogram för livmoderhalscancer påbörjades i Finland i början av 1960-talet. Genom detta screeningprogram har livmoderhalscancer blivit mer sällsynt och dödligheten har sjunkit med en femtedel från 1960-talets nivå. I dagens läge diagnostiseras cirka 160 nya fall av livmoderhalscancer per år och 55 dödsfall i Finland varje år. Tack vare screening undviks mer än 250 dödsfall i livmoderhalscancer och cirka 500-1000 fall av livmoderhalscancer varje år.

Screeningar för livmoderhalscancer inkluderar ett papa-test som kan avslöja cellförändringar. En av tre kvinnor som regelbundet deltar i screening har ett onormalt screeningresultat som kräver uppföljning minst en gång. Vissa cellförändringar läker på egen hand, men vissa utvecklas till förstadier av cancer och kanske till och med till cancer. I bästa fall hittar man genom screening ett förstadium till cancer som kan behandlas innan den utvecklas till cancer.

Målet med screening är att upptäcka sjukdomen så tidigt som möjligt och minska cancerdödligheten. Dessa undersökningar är en del av förebyggande hälso- och sjukvård och därför är det gratis för kommunens invånare.

Man förespråkar att screeningen för livmoderhalscancer är från 30-60 års ålder. Trots detta har en hel del kommuner gått in för att utöka screeningen till att även gälla 25-30 åringar samt 60-65 åringar, vilket är mycket bra. Min förhoppning är att fler kommuner skulle gå in för att påbörja screening för livmoderhalscancer vid 25 års ålder och utöka till 65 års ålder. Dessutom skulle det vara minst lika viktigt att screening för bröstcancer utökas både att gälla yngre och äldre. Detta är någonting som vi alla i våra egna kommuner kan jobba med och ta fram i våra diskussioner.

Jag vill uppmana alla kvinnor, hoppa inte över, glöm inte bort och skjut inte upp besöket när ni väl får en kallelse till screeningar.

Eva-Maria Strömsholm
Klasslärare, sjukskötare
Magisterexamen i utvecklingspsykologi
Kandidat i kommunalvalet
Första ersättare i fullmäktigegruppen
SFP, Vasa

Eva-Maria Strömsholm