Eva-Maria Strömsholm välfärdsområdesval trötthet bland vårdare

Eva-Maria Strömsholm: Trötta vårdare och bristen på vårdare – En utmaning man bör ta tag i nu

10.01.2022 kl. 14:30
”Vi går i väntans tider”. Vi väntar på ett helt nytt val och vi väntar på vem som kommer att bli invald i de nya fullmäktige för välfärdsområdena runt om i Finland. Förhandsröstningen närmar sig med stormsteg, så även själva valdagen.

För mig betyder detta val väldigt mycket. Det handlar om vården, något som berör oss alla mer eller mindre i något skede i livet. En god vård för mig betyder att den ska vara lättillgänglig, lika för alla, den ska vara trygg och man ska kunna få hjälp snabbt när man behöver vård. Som patient ska man kunna få träffa en sjukskötare, läkare eller terapeut med en snabb tidtabell. Du har rätt till en likvärdig vård var än i Finland du bor, vilken ålder du än är i och vilken sjukdom du än har. Så tänker jag som patient.

För att man som patient ska garanteras en god vård behövs det också vårdpersonal. I dagens läge är det brist på vårdare i hela landet och detta är en utmaning som vi står inför, hur ska vi lösa bristen på vårdare. För de som blir invalda i fullmäktige för välfärdsområdena är frågan kring tillräckligt med personal samt deras välmående och ork en av de första och största frågorna som bör lösas på ett långsiktigt sätt.

För mig som själv jobbar som sjukskötare ser jag dagligen hur trötta mina kollegor är, hur de kämpar för att orka göra ett så bra jobb som möjligt och hur de ändå försöker med att hålla humöret uppe. Vårdare gör ett tufft arbete, både under pandemin men också innan pandemin. Lönen som vårdarna har är inget vidare när man jämför med vilket stort ansvar de har för många patienters liv.


Lönefrågan har varit på tapeten länge, men inget händer. Jag är av den åsikten att  vårdarnas löner borde bli högre, annars har vi en mycket svår situation inom vården om ett antal månader. Lönen är en viktig del för att locka intresse för vårdyrket men även för att få personalen att stanna inom vårdyrket. Vi behöver få fler vårdare till arbetsplatserna, då det är brist på personal blir vårdarna överbelastade och orkar inte.


Det var någon som frågade mig om jag hellre skulle välja högre lön eller fler vårdare till arbetsplatsen. Mitt svar var ”absolut mer vårdare till arbetsplatserna för då hinner vi dela upp jobbet och andas emellanåt”. Så ja, lönen är viktig men inte den enda lösningen. Även om lönerna höjs så är vårdarna ändå för få och de är fortfarande trötta. Man måste lösa tröttheten och bristen på vårdare på andra sätt än att endast höja lönen.
I och med sparåtgärder har man gjort nedskärningar i t.ex. antalet vårdare och bäddplatser, vilket gjort att de vårdare som lämnar kvar på t.ex. avdelningen måste göra lika mycket jobb och mer därtill vilket leder till att vårdarna blir trötta och utmattade. Lösningen på problemet är inte lätt, men vi måste våga ta tag i det. Ju förr desto bättre. Med dessa tankar kring nuvarande och kommande utmaningar inom vården vill jag också passa på att tacka alla som jobbar inom vården för det underbara jobbde/ vi gör nu och i framtiden.

Eva-Maria Strömsholm
Sjukskötare
Kandidat i välfärdsområdesvalet i Österbotten

Eva-Maria Strömsholm