Mette Strauss: Löneutveckling för alla!

12.01.2022 kl. 17:55
Den ena löneundersökningen efter den andra påvisar: vi har fortsättningsvis oförklarliga löneskillnader mellan kvinnor och män i vårt land som saknar annan vettig grund än att män uppenbarligen mera regelbundet både löneförhandlar och beviljas lönepåslag.

Vårdarlönerna är på tok för låga, detta är typiskt inom kvinnodominerade branscher och bör korrigeras inom de nya välfärdsområdena. Ifall vårdarlönerna skulle justeras är jag övertygad om att vi skulle ha flera människor som skulle trivas längre inom vården. I nuläget byter mången bransch - efter kanske endast något år inom vården - så kan vi inte ha det. 

 

Jag efterlyser därför ett handlingsprogram för att se över arbetsförhållandena och konkret utveckla ledarskapet inom vårdbranschen. I detta bör ingå satsningar på konkurrenskraftiga löner.  

 

Mette Strauss

Kandidat i välfärdsområdesvalet i Västra Nyland

Mette Strauss