Isabel Flemming: Tänk på våra ukrainska medsystrar!

22.08.2022 kl. 15:28
Tänk att en augustimorgon vakna till ljudet av vågor som slår mot stenarna och fiskmåsar som skriker i skyn. Att få dra undan gardinen från fönstret och mötas av strålande sol. Att få gå ut på en brygga och känna en sval bris på ditt ansikte. Att få vakna i ett land och på ett ställe där din största utmaning för dagen är att fundera ut vad du ska göra till middag.

Tänk att samtidigt som du står där på din brygga, 1900 kilometer bort, vaknar också en annan kvinna i ett annat land. Men hon vaknar istället till ljudet av en bomb som slår ner i grannstaden och som gör så hela husgrunden skakar. Och det hon ser då hon drar undan gardinen är rök och ruiner. 

 

Ungefär 12 miljoner människor har behövt lämna sina hem sedan Ryssland inledde kriget i Ukraina, cirka 90 procent av dessa är kvinnor och barn. Men för dessa kvinnor tar det tyvärr inte det inte slut där. Det räcker inte med att behöva lämna sina hem och försöka hitta en tillflyktsort. De ska också behöva överleva misogyni, trakasserier och människohandel. De blir alltså dubbelt bestraffade, bara för att de är kvinnor.

 

Oavsett om de lämnar sitt hemland eller inte, finns det ett överhängande hot mot dem. Och om det inte finns direkta hot finns det alltid indirekta hot.

 

Ett direkt hot är det våld som kvinnor utsätts för i konfliktdrabbade områden och våldet kan se ut på olika sätt. Och fast det finns internationella lagar som förbjuder sexuellt våld som ett vapen ska skydda civila hade UN High Commissioner for Human Rights den 3 juni fått in 124 anmälningar gällande konfliktrelaterade sexualbrott. Och vi kan anta att mörkertalet är större än så. 

 

Bland annat tidningen Time rapporterade i juni om ett sådant fall med en  ukrainsk kvinna, som hade flytt med sina två tonåringar till Polen. Före hon flydde, hade hon blivit våldtagen av en rysk soldat, som ledde till graviditet. Men eftersom Polen har ändrat sin abortlagstiftning, så fick hon ingen hjälp där. Hon fick till slut hjälp från en hjälporganisation vid namn Federa, som ordnade så att hon kunde genomgå en medicinsk abort. Samma organisation har också rapporterat att de fått och får många samtal från ukrainska kvinnor som behöver liknande hjälp och de har delat ut över 50 “dagen-efter” -piller före juni i år. 

 

Något som hör till de indirekta hoten är att  många medicinska instanser och lokaler har blivit förstörda och det råder brist på förnödenheter och mediciner. Detta påverkar till stor grad de 265 000 kvinnor som beräknas ha varit gravida då kriget började och som sedan behövde eller kommer behöva vård och ett ställe att föda på. Människor som blivit utsatt för könsbaserat våld hör också till den grupp vars vård nu nästan är obefintlig. 

 

Även om kvinnorna och barnen kan och lyckas lämna landet så innebär det inte att de är utom fara, långt ifrån. Är du en färgad kvinna eller hör till en etnisk minoritet, är de hot som svävar över dig många många fler. Då kanske du inte ens blir släppt på  tågen och bussarna som går ut ur landet. 

 

NGO La Strada International varnade i en rapport redan i ett tidigt skede av kriget, att många av kvinnorna som flyr riskerar att tvingas in i sexindustrin eller i arbeten med dåliga arbetsförhållanden. Kvinnor är mer sårbara då det just kommer till människohandel och utnyttjande av arbetskraft. Deras rapport visade även att många kvinnor på flykt hade blivit krävda på sexuella tjänster och andra typer av tjänster  för att de i gengäld skulle få hyresrum eller hyreslokaler i länder dit de flytt. 

 

Detta ledde till att UN i bl.a. England, skapade riktlinjer och regler för hur kvinnliga flyktingar skulle matchas ihop med människor som erbjöd dem ett hem. Det skapades uppror mot att kvinnorna bl.a. skulle matchas ihop med singelmän för att detta i många fall skapade ett slags “Tinder för människohandlare”, enligt Louise Calvey, Säkerhetsansvarig i Refugee Action.

 

Eftersom många av kvinnorna också lider av ekonomiska svårigheter, då de har mist sina arbeten och behöver försörja sina barn, finns det en stor och lukrativ marknad för människohandlare. Många gånger blir kvinnorna också lurade till andra länder på felaktiga premisser, där de lovas arbeten, men väl där blir de tvingade till prostitution. 

 

Som om detta inte var nog, visar färska undersökningar på att porrsökningar på termer som “Ukrainian refugee porn” och “Ukrainian rape” har ökat med 300 %  mellan mars och juni i år. Det visar på vilken människosyn och misogyni som existerar i just de länder som ska hjälpa dessa kvinnor på flykt. Förutom allt detta ska de också hitta ett nytt hem åt sig själv och eventuella barn och där starta ett helt nytt liv, långt bort från alla och allt de känner. Och ja, det finns många människor som också hjälper, men det betyder inte att denna skuggsida inte existerar. 

 

Det finns sätt du kan hjälpa. En snabb sökning bort kan ni hitta organisationer som hjälper dessa kvinnor. Och ni som kan, ta upp denna problematik inom politiken. Sprid kunskap, samla in pengar eller lämna in motioner. Dessa medsystrar och barn behöver skydd och vård, och det är just vi som har en möjlighet att hjälpa dem.

 

Isabel Flemming, 

medlem i jämställdhetsutskottet

Isabel Flemming