Bild på en kvinna som har handen uppsträckt framför sig som ett stop-tecken

Susanne Kollin: Finland måste bli bättre på att förhindra dödligt våld mot kvinnor!

24.11.2023 kl. 07:00
Finland har länge återfunnits bland de mest otrygga länderna i Europa för kvinnor. Omkring 20 kvinnor mister årligen livet som en följd av våld i parrelationen. Den 25 november uppmärksammar vi den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.

FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor uppmärksammas även i år den 25 november. Våld mot kvinnor strider mot mänskliga rättigheter och kränker kvinnors lagliga rätt till jämställdhet. Problemet är påtagligt i Finland, där statistiken uppvisar cirka tjugo mord per år på kvinnor som lever i parförhållanden.

Förutom våld som leder till dödlig utgång har var tredje finländsk kvinna (34 %) utsatts för fysiskt våld, hot om fysiskt våld eller våldtäkt av sin nuvarande eller ex-partner. Dessutom har hälften av alla kvinnor som lever i ett parförhållande utsatts för psykiskt våld. Utanför parförhållanden har var tredje kvinna (30 %) någon gång blivit förföljd eller fallit offer för en våldtäkt.

Statistiken påvisar alltså att kvinnor oftare än män utsätts för svåra våldssituationer. Det att Finland länge återfunnits bland de mest otrygga länderna i Europa har under de tjugo senaste åren varit känt. Enligt Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter innehar Finland idag en andra plats bland alla länder i Europa.

Trots den dystra statistiken hör Finland till de länder som har godkänt internationella avtal som omfattar kvinnors rätt till mänskliga rättigheter. Förenta Nationernas konvention om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor, den så kallade Kvinnokonventionen (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 1979) och Pekingplattformen (FN:s handlingsplan och deklaration för att stärka kvinnors rättigheter, 1995) är viktiga internationella överenskommelser som Finland har godkänt och undertecknat. Trots det har Finland inte ännu heller fullföljt de krav som efter undertecknandet ställs på landet.

Redan år 2010 blev Finland prickat av Europarådet för att upprätthålla ett otillräckligt antal skyddshem. Idag, tretton år senare, saknas fortfarande ett tillräckligt antal skyddshem, främst i norra Finland. I regeringsprogrammet för 2023 - 2027 finns en rad inskriven som berör problematiken ”Tillgången till skyddshem och krisstöd för våldtäktsoffer bör stärkas”. Finland måste bli bättre på att förhindra dödligt våld mot kvinnor!

Susanne Kollin
Svenska Kvinnoförbundets jämställdhetspolitiska utskott

Susanne Kollin