Bild på Eva-Maria Strömsholm i ett en skog med höstlöv

Eva-Maria Strömsholm: Kallelsebrev till screening av livmoderhalscancer bör innehålla datum och tid

08.03.2024 kl. 09:00
En del välfärdsområden har börjat sända ut kallelsebrev till screening av livmoderhalscancer som inte innehåller datum och tid för screeningen. Risken finns att deltagande i screeningen minskar på grund av att kvinnorna inte får en direkt tid i brevet.

Eva-Maria Strömsholm, stadsfullmäktigeledamot i Vasa (SFP) och vice ordförande för Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland r.f., är orolig över att breven inte längre innehåller en kallelse till en färdigt bokad tid för screening. Istället får man ett meddelande om att man själv ska boka en tid för screening och anvisningar för hur man kan göra det.

- När välfärdsområden går in för att sända ut kallelsebrev utan datum och tid är risken stor att många kvinnor inte bokar tid själv. Det här kan bero på många orsaker, så som att man glömmer bort det, drar sig för att göra det, tänker att man gör det senare eller andra orsaker. Detta kan i sin tur leda till att ett färre antal kvinnor går på screening, vilket kan leda till att möjliga cellförändringar och till och med cancer inte hittas i tid, säger Strömsholm.  

Som det är just nu ligger Finland på toppnivå i Europa gällande deltagandet i screening av livmoderhalscancer.

- Där vill vi också gärna hållas, säger Strömsholm. Men det kräver att vi kvinnor går på screening när vi får kallelse. Det ska vara lätt för kvinnor att gå på screening och screeningmöjligheter ska finnas så nära patienten som möjligt.

Strömsholm hoppas att välfärdsområdena tar sig en funderare om det verkligen är en bra idé att inte sända ut datum och tid i kallelsebreven för screening. Man sparar inte genom att riskera att deltagande på screeningen minskar, tvärtom kan kostnaderna och konsekvenserna i framtiden öka.

- Screeningen för livmoderhalscancer är en viktig förebyggande åtgärd, och tanken är att den utförs på så många kvinnor som möjligt så att vi ska kunna hitta eventuella cellförändringar och cancer i tid, säger Strömsholm.

Strömsholm ser en stor risk att deltagande i screeningen minskar på grund av att kvinnor inte får en direkt tid i kallelsebrevet.

- Risken finns att deltagande i screeningen minskar på grund av att kvinnorna inte får en direkt tid i brevet, vilket är allvarligt. Det här kan på sikt leda till att antalet fall av livmoderhalscancer i Finland ökar. Därför är det av största vikt att man fortsättningsvis i kallelsebreven till kvinnorna sänder med datum och tid, säger Strömsholm.

Eva-Maria Strömsholm
Sjukskötare
Stadsfullmäktigeledamot i Vasa (SFP)
Vice ordförande Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland r.f.

Petra Qvist-Hämäläinen