Blogg

På Kvinnoförbundets blogg publicerar vi inlägg som tangerar allt mellan himmel och jord i temaspåren jämställdhet och feminism, ibland skrivna av kvinnoförbundare, ibland av andra. Åsikter och perspektiv i bloggtexterna är skribenternas egna, inte förbundets.

 
Bild på Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ramieza Mahdi

Ramieza Mahdi ny vice ordförande för SFP

Svenska folkpartiets partidag har idag valt Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ramieza Mahdi till ny vice ordförande för SFP. Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
16.06.2024 kl. 16:00
Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm

Anita Westerholm: 2 av 10 kvinnor i Svenska riksdagsgruppen - vi behöver mer jämställdhet!

I sitt tal på SFP:s partidag betonade Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm att val inte sker i vakuum. Det handlar om vem som uppmuntras och lyfts, hur stödet ser ut och hur nomineringen sker. Vi måste kontinuerligt och målmedvetet arbeta för jämställdhet och jämlikhet, för en god representation i SFP.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
15.06.2024 kl. 14:28
Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm

Anita Westerholm: Äntligen blir könsstympning straffbart genom separat bestämmelse i strafflagen

Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm gläder sig åt regeringens förslag till ändringar i strafflagen för att förtydliga straffbarheten för kvinnlig könsstympning.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
13.06.2024 kl. 13:58
Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm

Femtio kvinnor dör varje vecka av mäns våld i nära relationer i EU – Vi måste göra Europa tryggt för kvinnor!

Alla ska få leva sitt liv i trygghet, i hela EU. Det är av största vikt att det blir ett stopp på våldet mot flickor och kvinnor och att allt utnyttjande av kvinnor och barn slutar i EU.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
05.06.2024 kl. 13:49
Bild på Svenska Kvinnoförbundets presidium med texten Svenska Kvinnoförbundet accepterar inte sexuella trakasserier, våld mot kvinnor eller rasism

Svenska Kvinnoförbundet: Tradwife trenden ett antifeministiskt fenomen

Feminism handlar om alla människors lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Jämställdhet mellan könen medför att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina liv. Ett jämställt samhälle vinner alla på, där finns inga förlorare.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
03.06.2024 kl. 13:57
Bild på Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ramieza Mahdi

Svenska Kvinnoförbundet stöder Ramieza Mahdi till vice ordförande för SFP

Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse har enhälligt beslutat att stöda Ramieza Mahdi i SFP:s vice ordförandeval.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
23.05.2024 kl. 10:15
Foto på Svenska Kvinnoförbundets presidium

Stoppa nedläggningen av Centret för jämställdhetsinformation!

Svenska Kvinnoförbundets presidium har med bestörtning tagit del av nyheterna att Centret för jämställdhetsinformation kommer att läggas ned till följd av de nyligen avslutade samarbetsförhandlingarna vid Institutet för hälsa och välfärd (THL).Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
16.05.2024 kl. 10:36
Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm

Anita Westerholm: Oförsvarligt att stänga Lojo BB!

Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm är bestört och besviken över beskedet att Lojo BB kommer att stänga.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
06.05.2024 kl. 12:05

Föreslå årets Fredrika Runeberg-stipendiat 

Fredrika Runebergkommittén tar nu emot förslag på mottagare av årets Fredrika Runebergstipendium. Vi efterlyser människor som arbetar med anti-mobbning, mot våld och utanförskap Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.04.2024 kl. 19:58

Anita Westerholm kandiderar i EU-valet

Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm meddelar idag 29 april att hon kandiderar i EU-valet som hålls den 9 juni.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.04.2024 kl. 14:31
Bild med texten My Voice My Choice - ääni aborttioikeudelle - en röst för aborträtten

My Voice My Choice - en röst för aborträtten

Mer än 20 miljoner kvinnor i Europa saknar tillgång till säkra aborter. Vi vet att abortförbud inte minskar antalet aborter - det gör dem farliga. Underteckna det europeiska medborgarinitiativet för att trygga aborträtten i Europa - tillsammans kan vi göra förändring! Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
23.04.2024 kl. 07:00
Bild med texten

Nedskärningarna får inte försämra kvinnors och barns välmående!

Svenska Kvinnoförbundet påminner regeringen om att ekonomiska anpassningsåtgärder och nedskärningar inte är könsneutrala, de har alltid könskonsekvenser. Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
18.04.2024 kl. 11:36

Psykiskt våld måste kriminaliseras tydligt i lagstiftningen

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 11:25

Ett amningsvänligt arbetsliv

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 11:24

Förbättra tillgången till fertilitetsbehandlingar och stöd för ofrivilligt barnlösa

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 11:20

Resolution från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

EU-valet närmar sig och det är ett ödesval för EU:s framtid och för jämställdheten, demokratin, freden och klimatet.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 11:19

Jämnare maktfördelning mellan kvinnor och män inom politiken

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 11:15

Samhället bör stöda delat föräldraskap i familjer med växelvisboende barn

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöteLäs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 11:11

Jämställd fördelning av pensionsgrundande inkomst under familjeledighet

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 11:07

Åtgärder behövs för att få ett slut på hatprat, hatretorik och riktade trakasserier

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 11:01

Kvinnan kan inte behandlas som ett undantag inom medicin

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 10:55

Möteslokaler för hälsofrämjande verksamhet

Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 10:52

Slopa inkomstgränsen för sjukpensionärer som får garantipension

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 10:49
Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm

Anita Westerholm omvald som Svenska Kvinnoförbundets ordförande

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte har enhälligt omvalt Anita Westerholm från Ekenäs, Raseborg, som förbundsordförande. Anna-Karin Tötterman från Åbo är ny i presidiet.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
24.03.2024 kl. 13:27
Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm

Svenska Kvinnoförbundet lanserar sitt EU-valprogram: Trygga aborträtten och inför samtyckeslag på EU-nivå!

Svenska Kvinnoförbundet går till EU-val med målsättningen att sätta flickors och kvinnors rättigheter i centrum för den europeiska politiken. Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
23.03.2024 kl. 13:30
Bild på Ramieza Mahdi

Ramieza Mahdi vill bli vice ordförande för SFP

Ramieza Mahdi ställer sig till förfogande som vice ordförande för Svenska folkpartiet i Finland. Tillsammans med partiaktiva vill jag arbeta för liberala värderingar, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter – sådant som alltid varit SFP:s kärna, säger Mahdi.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
19.03.2024 kl. 14:11
Bild på Ester Bjurs

Ester Bjurs: Jag är feminist och det borde du vara också

När vi kämpar för jämställdhet måste vi komma ihåg att alla grupper inte upplever förtryck på samma sätt. Feminism är inte bara en fråga om kön, utan även en fråga om hudfärg, socioekonomisk ställning, genusidentitet och så vidare. Idag på jämställdhetsdagen och Minna Canthdagen skriver vår praktikant Ester Bjurs om feminismen. Läs mera »
Ester Bjurs
19.03.2024 kl. 12:52

Nina Stubb: Att ”inte vara rasist” räcker inte

Rasismen är ett maktsystem som endast kan bekämpas genom att vi, de priviligierade som inte avviker från den vita normen, ser vår egen del i systemet. Att inte vara en rasist som utför rasistiska handlingar räcker inte - vi behöver aktivt agera antirasistiskt, skriver Nina Stubb i dagens blogginlägg som uppmärksammar veckan mot rasism.Läs mera »
Nina Stubb
21.03.2024 kl. 07:00
Bild på Anna-Karin Tötterman

Tötterman från Åbo vill bli vice ordförande

Anna-Karin Tötterman från Åbo ställer sig till förfogande som Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande vid årsmötet i mars. Jag vill verka för en ambitiös feministisk jämställdhetspolitik och därför ställer jag mig till förfogande för posten som vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet, säger Anna-Karin Tötterman.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
11.03.2024 kl. 12:48
Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm

Anita Westerholm: 284 år till global jämställdhet är inte acceptabelt

Idag är det internationella kvinnodagen. Om utvecklingen fortsätter i samma takt som nu kommer det att ta 284 år att nå global jämställdhet - fram till år 2308, enligt en rapport från FN. Det här betyder att vi ännu är flera generationer av flickor och kvinnor från att ha lika möjligheter och rättigheter i samhället. Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
08.03.2024 kl. 08:00
Bild på Eva-Maria Strömsholm i ett en skog med höstlöv

Eva-Maria Strömsholm: Kallelsebrev till screening av livmoderhalscancer bör innehålla datum och tid

En del välfärdsområden har börjat sända ut kallelsebrev till screening av livmoderhalscancer som inte innehåller datum och tid för screeningen. Risken finns att deltagande i screeningen minskar på grund av att kvinnorna inte får en direkt tid i brevet.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
08.03.2024 kl. 09:00
Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm

Anita Westerholm: Alla föderskor har rätt till en trygg förlossning!

Det kommer inte att finnas förlossningsverksamhet eller operationsverksamhet vid Lojo sjukhus nattetid under sommaren. Anita Westerholm säger att ett sådant här tjänstemannabeslut inte kan kvitteras med en axelryckning - nu krävs diskussion och omprövning.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
26.02.2024 kl. 14:37
Bild på Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ramieza Mahdi och Pia Sundell

Ramieza Mahdi och Pia Sundell vill fortsätta som vice ordförande

Ramieza Mahdi och Pia Sundell ställer sig till förfogande för omval till vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Bägge har fungerat som förbundets vice ordförande sedan september 2020. Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
15.02.2024 kl. 14:49
Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm

Anita Westerholm ställer upp för omval till ordförande

Anita Westerholm ställer upp för omval till ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Westerholm har fungerat som ordförande sedan år 2020. Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
14.02.2024 kl. 11:44
Bild på Gun-Britt Karlsson, medlem i Svenska Kvinnoförbundets internationella utskott

Gun-Britt Karlsson: Inkludera kvinnor i de vetenskapliga rummen

Den 11 februari uppmärksammas den internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskapen. Syftet med dagen är att öka mångfalden inom forskning genom att stärka kvinnors och flickors deltagande inom de vetenskapliga och tekniska disciplinerna.Läs mera »
Gun-Britt Karlsson
11.02.2024 kl. 11:06
Bild på Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ramieza Mahdi

Ramieza Mahdi: Nolltolerans mot könsstympning - 12 000 flickor drabbas varje dag

Den 6 februari uppmärksammar vi den internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor. Könsstympning av flickor och kvinnor medför stort lidande och utgör en allvarlig kränkning av flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. Läs mera »
Ramieza Mahdi
06.02.2024 kl. 11:11
Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm

Anita Westerholm: Stäng inga fler förlossningssjukhus!

En arbetsgrupps förslag till sjukhusens och dygnetruntjourernas framtida servicenivå, arbetsfördelning och samarbete har idag publicerats. Arbetsgruppens förslag skulle bland annat innebära att förlossningssjukhusen skulle minska kraftigt i antal.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
11.01.2024 kl. 15:13