Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm

Svenska Kvinnoförbundet lanserar sitt EU-valprogram: Trygga aborträtten och inför samtyckeslag på EU-nivå!

23.03.2024 kl. 13:30
Svenska Kvinnoförbundet går till EU-val med målsättningen att sätta flickors och kvinnors rättigheter i centrum för den europeiska politiken. 

- Trots betydande framsteg för kvinnors rättigheter i Europa, visar den senaste tidens utmaningar tydligt att flickor och kvinnor fortsätter att drabbas oproportionerligt av kriser. I EU behöver vi feministiska röster som i alla lägen försvarar kvinnors rätt till sin kropp och ett liv fritt från våld och förtryck, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm. 

Westerholm betonar att rätten till fri och säker abort kommer att vara en viktig fråga under de kommande åren. Den globala trenden där unga män blir mer konservativa syns både i Finland och i EU. 

- Det är mycket alarmerande att konservativa partier över hela Europa vill göra det allt svårare för kvinnor att få tillgång till fria och säkra aborter. Vi behöver EU-parlamentariker som står upp för aborträtten och som arbetar för att kvinnor som vill göra en abort ska ha möjlighet till det, oberoende vilket EU-land de bor i, säger Westerholm. 

Westerholm för fram att en av tre kvinnor i EU har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld. 

- Svenska Kvinnoförbundet vill arbeta för att EU-parlamentet antar direktivet om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i nära relationer i sin helhet, så att också bestämmelsen om sexuella trakasserier på arbetsplatsen och en definition av våldtäkt som baserar sig på samtycke inkluderas, säger Westerholm. 

Westerholm tillägger att vi behöver enas om ett stärkt skydd för våld mot kvinnor med funktionsnedsättning inom EU. 

- Vi får inte glömma att kvinnor med funktionsnedsättning är särskilt utsatta vad gäller våld i nära relationer. Vi behöver också se till att kriminalisera tvångssterilisering inom EU. Det är oacceptabelt att 13 EU-länder fortfarande tillåter vissa former av tvångssterilisering, säger Westerholm.    

Svenska Kvinnoförbundet vill arbeta tillsammans med SFP för ett tryggt och jämställt EU.

- I EU behövs liberala röster som aktivt kämpar mot rasism och diskriminering och som står upp för mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter även framöver, avslutar Westerholm.

Läs hela valprogrammet här.

Petra Qvist-Hämäläinen