Bild på Anna-Karin Tötterman

Tötterman från Åbo vill bli vice ordförande

11.03.2024 kl. 12:48
Anna-Karin Tötterman från Åbo ställer sig till förfogande som Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande vid årsmötet i mars. Jag vill verka för en ambitiös feministisk jämställdhetspolitik och därför ställer jag mig till förfogande för posten som vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet, säger Anna-Karin Tötterman.

Töttermans avsikt är att på både nationell och internationell nivå lyfta fram kvinnosaksfrågor och motverka alla former av diskriminering. 

- Det krävs fortsättningsvis krafttag och förändring på flera plan, både nationellt och inom EU, för att samhället ska bli jämställt för oss kvinnor i Finland och för hela världens kvinnor, säger Tötterman.

Anna-Karin Tötterman är politices licentiat och har studerat bland annat informationsvetenskap och historia vid Åbo Akademi. Efter en lång karriär inom den akademiska världen är hon nu involverad i olika filmprojekt. 

Tötterman har varit aktiv beslutsfattare sedan 2018 och under åren har hon meriterat sig för flertalet förtroendeposter i SFP. Anna-Karin Tötterman är för tillfället ordförande för Svenska Kvinnoförbundet i Åbo och har tidigare även varit ordförande för SFP i Åbo och vice ordförande för SFP i Egentliga Finland. 

Inom Åbo stad är Tötterman bland annat ersättare i Åbo stadsfullmäktige, ordinarie medlem i svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning, styrelsemedlem i Åbo musikfestspel och medlem i Åbo stads mångkulturalitetsutskott. Tötterman representerar också Egentliga Finland i Svenska Finlands folkting. 

- Dessa olika uppdrag garanterar både erfarenhet av och insikter i beslutsfattande på såväl lokal, regional som nationell nivå, säger Tötterman. 

Med bakgrund i en företagarfamilj och som tvåbarnsmamma med barn i skolåldern har Tötterman ett stort personligt intresse att verka för ett jämställt, familjevänligt, utbildnings- och forskningsfokuserat samt företagsvänligt samhälle. 

- Jag vill se fler kvinnliga företagare, arbeta för jämställdhet i arbetslivet och verka för jämställda löner, säger Tötterman.

På ett normativt plan måste arbetet för att motverka de motstridiga kraven på kvinnor och kvinnors utseende fortsätta. 

- Inom vården behöver vi satsa mycket mer på den underprioriterade ätstörningsvården som drabbar allt fler flickor och kvinnor idag, konstaterar Anna-Karin Tötterman.

Svenska Kvinnoförbundet väljer ordförande och tre vice ordförande på årsmötet som hålls i Åbo den 23-24 mars. Sari Somppi har tidigare meddelat att hon inte ställer upp för omval. Pia Sundell och Ramieza Mahdi vill fortsätta som vice ordförande för förbundet.

För mer information
Anna-Karin Tötterman 0505892445
annakarin.totterman@gmail.com

Petra Qvist-Hämäläinen