Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm

Anita Westerholm: Alla föderskor har rätt till en trygg förlossning!

26.02.2024 kl. 14:37
Det kommer inte att finnas förlossningsverksamhet eller operationsverksamhet vid Lojo sjukhus nattetid under sommaren. Anita Westerholm säger att ett sådant här tjänstemannabeslut inte kan kvitteras med en axelryckning - nu krävs diskussion och omprövning.

Det kommer inte att finnas förlossningsverksamhet eller operationsverksamhet vid Lojo sjukhus nattetid under sommaren. HUS chefsöverläkare Markku Mäkijärvi har idag fattat beslut om ändringarna gällande Lojo sjukhus verksamhet för perioden 17.6–8.9 med hänvisning till läkarbrist och patientsäkerhet.

- Att ett sådant här beslut kan fattas som tjänsteinnehavarbeslut är omöjligt att förstå, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm.

Westerholm påpekar att varje förlossning ska upplevas trygg av föderskan och den nya familjen.

- Till det hör bland annat att en kvinna inte ska behöva oroa sig för att tvingas föda sitt barn på vägen eller i en ambulans till följd av att avståndet till närmaste BB är långt. Patientsäkerhet är någonting alla har rätt till, även de som är bosatta utanför huvudstadsregionen. Att det här hänvisas till just patientsäkerhet är orättvist och fel, säger Westerholm.

Westerholm nämner som exempel att det från Bromarv och Hangö är omkring 115 km till Jorvs sjukhus.

- Det är alldeles huvudlöst att vi skulle ha så lång väg då vi behöver akut och krävande vård. Ingen vill ha en brandbil på 100 km avstånd när det brinner. Det samma gäller då det kommer till den här typen av vård. Det handlar om trygghet. De cirka 300 förlossningar och föderskor det nu är fråga om har också rätt till den tryggheten, säger Westerholm.

Westerholm säger att ett sådant här tjänstemannabeslut inte kan kvitteras med en axelryckning - nu krävs diskussion och omprövning.

Westerholm påminner att vi överlag behöver ha i åtanke att en förlossning är såväl fysiskt som psykiskt påfrestande för föderskan.

- Rädslor, förlossningsskador eller traumatiserande förlossningsupplevelser borde aldrig få vara en orsak till att inte våga få barn. Hur förlossningsvården fungerar och hur mödrar blir bemötta före, under och efter förlossningen har en stor betydelse för varje föderskas välmående och inverkar även på beslut om det önskade totala antalet barn i familjen, säger Westerholm.

De årliga födelsetalen sjunker i Finland. Samtidigt har olika stödtjänster dragits in, såsom till exempel fysiska besök till förlossningssjukhuset före förlossningen samt hembesök av en barnmorska efter förlossningen. De familje- och förlossningsförberedande kurserna har blivit kortare och erbjuds inte i lika stor utsträckning som tidigare. I brist på stöd av erfaren, yrkeskunnig personal och systematisk uppföljning ökar förlossningsrädslor bland blivande föderskor.

Under föregående fullmäktigemöte i Västra Nylands välfärdsområde lämnade Westerholm därför in en motion som undertecknades av 29 övriga ledamöter. De undertecknade yrkar på att välfärdsområdet i samarbete med HUS ska trygga en fungerande vårdstig för alla blivande föderskor.

- Alla blivande föräldrar ska få ta del av föräldra- och förlossningsförberedande kurser. I samband med den förlossningsförberedande kursen ska det erbjudas ett fysiskt besök till en förlossningsenhet före förlossningen. Vi vill även att alla föderskor ska garanteras ett hembesök av en barnmorska eller hälsovårdare efter förlossningen. Vi behöver effektivt förebygga och vårda förlossningskomplikationer och förlossningstrauma inom förlossningsvården, säger Westerholm.

- Nu är det hög tid att satsa på förlossningsvården och ge bättre stöd till gravida och blivande föräldrar. Varje förlossning ska upplevas trygg, säger Westerholm.

Petra Qvist-Hämäläinen