Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm

Anita Westerholm omvald som Svenska Kvinnoförbundets ordförande

24.03.2024 kl. 13:27
Svenska Kvinnoförbundets årsmöte har enhälligt omvalt Anita Westerholm från Ekenäs, Raseborg, som förbundsordförande. Anna-Karin Tötterman från Åbo är ny i presidiet.

- Jag är tacksam för förtroendet, det känns oerhört fint att få fortsätta leda Svenska Kvinnoförbundet, säger Westerholm. 

Westerholm poängterar att vi lever i en orolig tid med krig som härjar i världen, mänskliga rättigheter som kränks, prioriteringar som står i strid med våra värderingar. 

- Våra röster för att åstadkomma ett tryggare, mera medmänskligt och välmående samhälle behövs, säger Westerholm.

Westerholm understryker att flickors och kvinnors mänskliga rättigheter måste sättas i centrum inför det kommande EU-valet. 

Svenska Kvinnoförbundet vill se ett Europa där demokratin och rättsstaten alltid försvaras, ett Europa där allas lika värde, jämställdhet och jämlikhet, mångfald och mänskliga rättigheter förverkligas.

- Vi vill arbeta för att trygga aborträtten i EU och införa samtyckeslag på EU-nivå, säger Westerholm. 

Westerholm vill också leda Svenska Kvinnoförbundet till valsegrar i kommunalvalet och välfärdsområdesvalet våren 2025. 

- Under det kommande året kommer det att vara särskilt viktigt att försvara och främja allas mänskliga rättigheter samt rätten till högkvalitativ service på rimligt avstånd. Nu får det vara ett slut på nedskärningarna i förlossningsvården och stängningarna av förlossningsavdelningar, säger Westerholm.  

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte har återvalt Ramieza Mahdi från Vasa och Pia Sundell från Grankulla som vice ordförande. Anna-Karin Tötterman från Åbo valdes in som ny i presidiet efter Sari Somppi, som valde att lämna posten som vice ordförande.

Årsmötet godkände Svenska Kvinnoförbundets propositioner om att kriminalisera psykiskt våld i lagstiftningen och att främja amningsvänliga arbetsplatser. Motioner om bland annat en jämnare maktfördelning mellan kvinnor och män i politiken och att stöda delat föräldraskap i familjer med växelvis boende barn godkändes också av årsmötet.  

Fotograf: Julia Lillqvist

Petra Qvist-Hämäläinen