Utöka möjligheten till regelbunden screening av bröstcancer

27.03.2018 kl. 12:33
Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018

Utöka möjligheten till regelbunden screening av bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer i Finland. Årligen insjuknar omkring 5000 kvinnor i Finland i denna sjukdom.

Mammografi är en typ av röntgenundersökning av brösten för att upptäcka tumörer och cystor i ett tidigt skede. Screeningen efter bröstcancer har vetenskapligt bevisats reducera risken för dödlighet i bröstcancer med upp till 50 % bland dem som blir undersökta.

I Finland ordnar kommunerna vartannat år en avgiftsfri screening av brösten för kvinnor i åldern 50–69 år. Kallelsen skickas till kvinnans hemadress. År 2006 höjdes åldern för screeningen till 69 år, eftersom kvinnornas medellivslängd då hade stigit till drygt 75 år. Idag är den förväntade livslängden för kvinnor i Finland 84 år.  Dessutom är det vetenskapligt bevisat att risken för bröstcancer ökar redan efter att kvinnan har fyllt 40 år. Det gör att också den undre åldersgränsen för screeningen på 50 år borde ses över. I jämförelse kan man notera att hälsovården i Sverige erbjuder mammografi vartannat år för kvinnor i ålder 40 till 74, ett åldersintervall som kunde vara optimalt också i Finland.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte beslöt att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för att SFP:s riksdagsledamöter jobbar för:

  • att åldersintervallen för avgiftsfri bröstcancer­screening ändras från nuvarande 50-69 år till 40-74 år.
     
  • att man i högre grad utnyttjar ultraljud.
     
  • att kvinnor i skolhälsovården och studenthälsan lär sig att undersöka och känna sina bröst.

Förbundsstyrelsen har sänt motionen till SFP:s partidag 2018.