Tillåt män som har sex med män att donera blod

15.03.2019 kl. 08:03
Ur ett jämställdhetsperspektiv är det inte rättvist att MSM-personer aldrig får donera blod ifall de lever i ett förhållande, medan resten av befolkningen får donera utan större hinder, säger Viveca Hansson.

Texten är skriven av Viveca Hansson, riksdagskandidat i Nylands valkrets, som en del av Kvinnoförbundets kampanj #dagsförjämställdhet. Du hittar vårt riksdagsvalsprogram här.

TILLÅT MÄN SOM HAR SEX MED MÄN ATT DONERA BLOD

Det behövs hela tiden fler blodgivare. På Röda Korsets webbplats kan man följa med hur situationen ser ut för de olika blodgrupperna och mera sällan händer det att reserverna är tillräckliga. EU:s bloddirektiv bestämmer reglerna för bloddonation i medlemsländerna. Direktiven säkrar patientsäkerheten för överföring av intravenösa sjukdomar oftast i form av en karenstid eller genom att förbjuda donation i vissa situationer och för vissa människogrupper. Enligt direktivet hör MSM-personer, alltså män som haft samlag med män, till högriskgruppen.

MSM-personer får inte enligt nuvarande direktiv donera blod inom tolv månader från att de haft MSM-kontakt, alltså haft sex med en annan man. Här tas inte ställning till om det sexuella förhållandet männen emellan är långvarigt eller tillfälligt, så som är fallet för heterosexuella där förbudet att donera endast gäller för tillfälliga förhållanden. Detta innebär att en man som har en långvarig manlig partner inte får donera blod inom tolv månader efter att han haft samlag med sin partner. Heterosexuella får inte donera inom fyra månader efter att de haft samlag med en ny partner. För heterosexuella finns det inga gränser för att donera blod om parförhållandet är stadigvarande.

Orsaken till att MSM anses vara en högriskgrupp och inte får donera blod inom tolv månader efter samlag med en annan man härstammar från en gången tid då HIV var ett relativt okänt virus som spreds snabbt och var vanligare hos MSM-gruppen. HIV är nuförtiden ingen dödsdom utan ett virus vi känner väl till i Finland och spridningen är på ett helt annat sätt under kontroll. HIV sprids inte längre i Norden på samma sätt som tidigare enbart i MSM-gruppen utan vem som helst, inte bara MSM-personer, kan bli smittade av HIV i samband med oskyddat sex med en tillfällig partner. 

För MSM-personer är det förnedrande att bli hindrade från att donera blod. Karenstiden på tolv månader gäller förutom för MSM-gruppen också dem som köpt sex under de senaste tolv månaderna och dem som haft tillfälligt sex med en okänd partner. En man som haft en stadig manlig partner många år kan inte jämföras med någon som köpt sex eller någon som haft tillfälliga partners. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det inte rättvist att MSM-personer aldrig får donera blod ifall de lever i ett förhållande, medan resten av befolkningen får donera utan större hinder.

Man måste också komma ihåg att inget blod ges till patienterna utan att det kontrolleras noggrant först. I den kontrollen ingår också HIV-test. Därmed löper inte patienterna som får det donerade blodet någon risk att smittas med HIV av blod donerat av MSM-personer i större utsträckning än hittills.

Viveca Hansson
Kandidat i riksdagsvalet 2019 i Nylands valkrets

Viveca Hansson