Bild på Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ramieza Mahdi

Ramieza Mahdi: Nolltolerans mot könsstympning - 12 000 flickor drabbas varje dag

06.02.2024 kl. 11:11
Den 6 februari uppmärksammar vi den internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor. Könsstympning av flickor och kvinnor medför stort lidande och utgör en allvarlig kränkning av flickors och kvinnors mänskliga rättigheter.

År 2024 riskerar nästan 4,4 miljoner flickor (vilket motsvarar över 12 000 flickor varje dag) att drabbas av könsstympning världen över. Om insatserna för att stoppa detta inte intensifieras förväntas antalet flickor i riskzonen öka till 4,6 miljoner år 2030.

I många länder fortsätter könsstympningen på grund av strävan att passa in. Anledningarna till kvinnlig könsstympning varierar mellan länder, men också den ålder då flickor genomgår detta skiljer sig mellan länder. I vissa samhällen ses det som en övergångsrit till kvinnlighet, medan i andra betraktas det som ett sätt att säkerställa kvinnors "renhet" för framtida partners och för att kontrollera deras sexuella begär. Detta synsätt kommer ifrån ojämlikhet och förtryckande normer om hur en kvinna bör vara eller bete sig, vilket upprätthåller könsstympningen. Många tror också att könsstympning ökar en flickas möjligheter till äktenskap och anses vara fördelaktigt för hennes framtid.

Kvinnlig könsstympning inverkar långsiktig på kvinnors och flickors hälsa och välbefinnande. Det kan ha negativa konsekvenser för deras sexuella och reproduktiva hälsa. Smärta, överdriven blödning, feber och infektioner, menstruationsproblem och flera andra problem är vanliga vid könsstympning. Kvinnor som har genomgått detta ingrepp upplever också stora följder för den mentala hälsan som kan resultera i känslor som skam, ångest och depression. Trauman från könsstympningen kan påverka hela livet och skapa långsiktiga psykiska påfrestningar.

För att ändra dessa siffror, tankesätt och attityder måste vi arbeta mera för jämställdhet på alla nivåer. Det är också oerhört viktigt att intensifiera insatserna mot könsstympning både i Finland och i de länder där det är mest utbrett.

Vi får inte heller glömma alla de kvinnor som redan har genomgått detta farliga och kränkande ingrepp. Konsekvenserna av könsstympning sträcker sig bortom det rent fysiska. För att stödja de som redan har drabbats, krävs det en omfattande lösning där kvinnorna tex. har tillgång till medicinsk vård och psykologiskt stöd för att behandla fysiska skador och hantera de emotionella påfrestningarna.

Genom utbildning och medvetenhet om de livslånga konsekvenserna av könsstympning kan vi förändra attityderna. Skapandet av trygga miljöer och stödjande grupper är också viktiga för att dela erfarenheter och erbjuda socialt stöd.

Internationellt samarbete är också nödvändigt för att bekämpa könsstympning och främja kvinnors rättigheter globalt. En helhetsinriktad strategi som omfattar hälsa, utbildning och samhälleligt engagemang är avgörande för att skapa förändringar. Juridiskt stöd är också viktigt för att följa upp brottet. Genom dessa insatser kan vi uppnå förändring och en framtid där ingen flicka eller kvinna tvingas genomgå det smärtsamma och grova övergrepp som könsstympning innebär.

Ramieza Mahdi
Vice ordförande
Svenska Kvinnoförbundet

Ramieza Mahdi