Bild på Ester Bjurs

Ester Bjurs: Jag är feminist och det borde du vara också

19.03.2024 kl. 12:52
När vi kämpar för jämställdhet måste vi komma ihåg att alla grupper inte upplever förtryck på samma sätt. Feminism är inte bara en fråga om kön, utan även en fråga om hudfärg, socioekonomisk ställning, genusidentitet och så vidare. Idag på jämställdhetsdagen och Minna Canthdagen skriver vår praktikant Ester Bjurs om feminismen.

Idag flaggar vi för Minna Canthdagen, den officiella dagen för jämställdhet i Finland. Minna Canth var en finländsk författare som kämpade för kvinnors och arbetares rättigheter, och kan även kallas för den finska feminismens moder. Idag är en dag för att lyfta upp de vinster vi redan nått i jämställdhetskampen, men även en dag för att belysa de områden där vi ännu har en lång väg att gå.

Idag upplever jag en växande fientlighet mot feminismen, och framförallt gentemot att definiera sig som feminist. Beroende på hur insatt du är i jämställdhetspolitiken och samhällsdebatten kan det ibland vara svårt att veta vad vissa begrepp riktigt betyder, och hur de kan användas. Så vad betyder det egentligen att vara feminist? Och varför vill ingen kalla sig feminist längre?

Feminism är ett samlingsbegrepp för ideologier och rörelser som anser att människor, oavsett kön, ska ha samma förutsättningar att påverka samhället och sina egna liv. Målet med feminismen är att uppnå ett jämställt samhälle där alla människor har lika värde. En feminist är då en person som tror på jämställdhet mellan könen, som tror på feminismen. Dessa definitioner borde vara en självklarhet för de flesta av oss, men varför kommer det sig då att det ändå finns så många som inte vill identifiera sig med denna grupp?

Definitionen av feminism kanske får det att låta som att det utgör en enkel fråga om  värdegrund, vilket det är, men när vi kämpar för jämställdhet måste vi komma ihåg att alla grupper inte upplever förtryck på samma sätt. Feminism är inte bara en fråga om kön, utan även en fråga om hudfärg, socioekonomisk ställning, genusidentitet och så vidare. Detta kan inom jämställdhetskampen skapa meningskiljaktigheter och varför jag tror att det kan sätta käppar i hjulet för många, men det tar inte bort från det faktum att alla tjänar på ett jämställt samhälle. Vare sig det gäller barnens rättigheter, invandrarkvinnor eller machokulturen.

Att debattera vare sig man kallar sig feminist eller inte är såklart en viktig fråga, men istället borde vi sätta denna energi på att göra förändring, diskutera sakfrågor och föra ett aktivt och målmedvetet jämställdhetsarbete. Jag är feminist och det borde du vara också.

Ester Bjurs
Svenska Kvinnoförbundet, praktikant
 

Ester Bjurs